ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  • A. A. Starodubtsev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9044-163X
Ключові слова: звернення громадян, правовий захист, Закон України, конституційне право, діяльність, державна служба.

Анотація

у статті розглянуто звернення громадян та найважливіші акти, що регулюють правовідносини цієї сфери; проаналізовано рівень практичної реалізації громадянами України наданого їм законодавством права вносити в органи державної влади пропозиції; охарактеризовано поняття «звернення громадян», їх загальні ознаки, особливості та специфіку; визначено права громадян на звернення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

A. A. Starodubtsev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри державно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 року № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.

Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції»: Закон України від 02 липня 2015 року № 577-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-19.

Закірова C. Електронні петиції в Україні: становлення системи та механізм дії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1576:elektronni-petitsiji-v-ukrajini-stanovlennya-sistemi-ta-mekhanizm-diji&catid=8&Itemid=350.

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення: Указ Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/109/2008.

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF.

Порядок розгляду звернення громадян. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lutskrada.gov.ua/lucke-miske-upravlinnya-yusticiyi-u-volinskiy-oblasti-informuie/poryadok-rozglyadu-zvernen-gromadyan.

Шемшученко Ю.С. Юридична енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://leksika.com.ua/12931209/legal/zvernennya_gromadyan.

Котляревська Г. Визначення поняття та видів звернень громадян до органів влади // Віче. – 2009. – № 22. – листопад.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 3. – С. 465.

Звернення громадян [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.en.gov.ua/zvernenna-gromadan.

Адміністративне право / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін., за заг.ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

Сівков С. В. Публічне адміністрування соціальної сфери Міністерством соціальної політики України / С. В. Сівков // Право і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 129-133.

Коломоєць Т.О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т.О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 року № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Кисіль Л.Є. Правове регулювання процедури адміністративного оскарження // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 144–150.

Васильев А.С. Административное право Украины. – Х.: Одиссей. – 2003. – 287 с.

Щодо конституційного права громадян на звернення до органів державної влади: Роз’яснення Мін’юсту України від 04.04.2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0006323-12.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Starodubtsev, A. A. (2017). ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 75-79. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9688
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право