ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОН ТА МВС УКРАЇНИ

  • A. A. Starodubtsev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9044-163X
Ключові слова: працевлаштування, випускник, юрист, вищий навчальний заклад, правознавство, органи внутрішніх справ

Анотація

У статті зазначено правові засади питань працевлаштування; окреслено основні проблеми юридичної галузі; визначено проблеми працевлаштування випускників юридичного профілю системи Міністерства освіти і науки і Міністерства внутрішніх справ України; наведено основні заходи, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед молоді.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

A. A. Starodubtsev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри державно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Про вищу освіту: Закон України № № 1556-VII від 01.07.2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38.– Ст. 2004.

Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10.12.1971 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1971, додаток до № 50. – Ст. 375.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Роз’яснення щодо питань працевлаштування випускників ВНЗ. Лист МОН № 1/9-309 від 26.06.15 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47334.

Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Лист МОН № 1/9-216 від 28.04.15 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46856.

Виші позбавлять обов’язку шукати роботу випускникам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/51148.

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 24. – Ст. 243.

Адміністративне право: навч. посіб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072045125/pravo/administrativne_pravo.

Ярошенко О. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді / О. Ярошенко // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4 (39). – С. 206.

Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 14 травня 2007 р. № 150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-07.

Бандурка О. М. Курс логіки : [підручник] / О.М. Бандурка, О.В. Тягло. - К. : Літера ЛТД, 2000. – 160 с.

Стан юридичної освіти та науки в Україні (результати дослідження)/ – К., 2009-2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true.

Аліна Шерстюк А. Працевлаштування молоді в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / А. Шерстюк, І. Огієвич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2876.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Starodubtsev, A. A. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МОН ТА МВС УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 201-205. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8474
Номер
Розділ
Проблеми вищої юридичної освіти