ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • К.В. Ростовська

Анотація

Анотація: Статтю присвячено протидії корупції в Україні. Проаналізовано корупцію як одне з небезпечних явищ у розвитку будь-якої держави. Розглянуто принципи та засади запобігання та протидії корупції, а також суб’єкти, які  безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Ключові слова: корупція, виявлення, припинення та протидія корупції, засади запобігання, боротьба, корупційні правопорушення.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 07.04.2011 року // Відомості ВРУ – 2011. – № 40. – Ст. 404.

2. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Закон України від 14.10.2014 року // Відомості ВРУ – 2014. – № 46. – Ст. 2047.

3. Наукове забезпечення шляхів протидії корупції в Україні / В.Я. Тацій, В. Н. Борисов // Громадська експертиза. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 44-48.

4. Прокоп’єв А. Коррупция на высшем уровне продолжает оставаться и у развитых экономик // А. Прокоп’єв. – Киевский телеграф. – 2004.

5. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): моногр. // М. І. Мельник. – К., 2004.

6. Мельник М.І. Фактори корупції в Україні // М.І. Мельник. – Право України. – 2002. – №5. – С. 12-17.

7. Номоконов В.А. Современное состояние коррупции в мире: география, причины / В.А. Номоконов // Інформаційний бюлетень. – 2006. – №2. – С. 96-111.

8. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: дис. … канд. юр. наук: 12.00.07 / Рогульський С.С. – Київ, 2005. – 187 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Ростовська, К. (2016). ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 78-80. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5686
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право