Заходи адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб

  • К.В. Ростовська

Анотація

Анотація: Статтю присвячено заходам адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб. Розглянуто заходи адміністративної, кримінальної та дисциплінарної відповідальності за їх порушення. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що встановлюють відповідальність за порушення зазначених режимів.

Ключові слова: режим, паспортизація, реєстрація, примус, адміністративний проступок, злочин, відповідальність, оскарження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 158 с.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp//zakon.rada.gov.ua

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp//zakon.rada.gov.ua

4. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. –
Ст. 161.

5. Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну : Закон України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. –
№ 16. – Ст. 113.

6. Про звернення громадян : Закон України від 02 березня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htpp//zakon.rada.gov.ua

7. Статистичні дані діяльності Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за 2002-2007 рр. – № 42/5-5940 від 01 листопада 2007 р.

8. Статистичні дані діяльності Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за 2009-2010 рр. – МВС України, 2010.

9. Статистичні дані діяльності Державної прикордонної служби України за 2003-2007 рр. – № 26-25933/06-07 від 28 листопада 2007р.

10. Статистичний бюлетень про основні результати оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України за 2009 р. – К, 2009 р. – 18 с.

11. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю : дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Мельник Роман Сергійович. – Харків, 2002. –
211 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Ростовська, К. (2014). Заходи адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1190
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право