ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

  • Н.В. Гришина

Анотація

Анотація: Статтю присвячено дослідженню предмета адміністраптивного права на основі нового розуміння сутності даної галузі права. Визначені групи суспільних відносин, що становлять предмет адміністративного права.

Ключові слова: галузь права. предмет правового регулювання. управління, управлінські відносини, адміністративне право, правовий режим, соціальна цінність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. : у 2-х тт. : Т. 1. Заг. частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Вид-во «Юридична думка». – 2004. – 584;

2. Авер’янов В. Б. Місце категорії «державне управління» в теорії адміністративного права // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 2.

3. Авер’янов В. Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11–12.

4. Авер’янов В. Нагальні завдання формування української доктрини адміністративного права: євроінтеграційний аспект / В. Авер’янов, А. Пухтецька // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: збірник ст. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. П. О. Недбайла. – К., 2008. – С. 86–88.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Гришина, Н. (2016). ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 75-78. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5685
Номер
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право