Кадрові ризики у міжнародному бізнесі

  • І. Дерід
  • Ю. Гармаш
Ключові слова: ризик, міжнародний бізнес, експлуатація робітників, прихована робоча сила, дитяча праця, конфлікти, моббінг, експатріація.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню кадрового ризику у міжнародному бізнесі. Авторами зазначено, що кадровий ризик у міжнародному бізнесі підсилюється і має свою специфіку. Наявність персоналу із різних країн породжує три типи кадрових ризиків: ризик експатріації, ризик, пов’язаний із багатонаціональністю команди, ризик наявності зловживань іноземною робочою силою. Ризик експатріації включає усі проблеми, що можуть виникнути зі співробітником, який перетнув кордон у ході виконання службових обов’язків. Одним з найбільших ризиків, що його зазнають експатріанти, є ризик втрати психічного здоров’я. Ризик багатонаціональності команди може бути представлений: міжнаціональними конфліктами, моббінгом за національною ознакою, проблемами в налагодженні системи управління. Ризик наявності зловживань іноземною робочою силою може проявитися у трьох формах: експлуатація нелегальних іноземних працівників; використання праці іноземних робітників, які потрапили у кабальні умови через зловживання недобросовісних кадрових агентств; наявність насильства, невідповідних умов праці та дитячої праці у ланцюгах постачання ТНК. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Митрофанова А. Е. Социально-экономическое содержание и структура кадровых рисков в организации / А. Е. Митрофанова // Электронный журнал «Вестник МГОУ». – 2013.– №2. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://evestnik-mgou.ru/Articles/Doc/317

Митрофанова А. Е. Концепция управления кадровыми рисками в работе с персоналом организации / А. Е. Митрофанова // Компетентность. – 2013. – 3/104. – С. 40- 45.

Нечаева Е. С. Анализ и прогнозирование кадрових рисков в организациях / Е. С. Нечаева // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – №1-1. – С. 145-154

Сардарян А. Мультинациональные команды / А. Сардарян, В. Чернова // Упраление персоналом. – 2008.– №24 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.top-personal.ru/issue.html?1849

Калініченко Л. Л. Управління кадровим ризиком на основі застосування когнітивного моделювання / Л. Л. Калініченко// Ефективна економіка. – 2012. – №7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1275

Shyamal Gomes International Human Resource Management (IHRM) [Electronic resource]. – Mode of Access : http://xiss.ac.in/wp-content/uploads/2014/12/CV-Shyamal-Gomes.pdf

Борзунков А. А. К вопросу о сущности понятия «кадровый риск» / А. А. Борзунков // Экономика и современный менеджмент: теория и практика : Сборник статей по материалам XI международной научно-практической конференции. – Новосибирск : СибАК. :– 2014. – №8(40).– С. 80-85

Sean D. Truman. Expatriates At Risk; Stress and Mental Health / Sean D. Truman, David A. Sharar, John C. Pompe / Global business news. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.globalbusinessnews.net/story.asp?sid=1574

Oliver Balch. Abuse of migrant workers is now a top risk for businesses / Oliver Balch [Electronic resource].– Mode of access : https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/16/migrant-workers-top-risk-businesses

Scandal Inside the global supply chains of 50 top companies. Frontlines report 2016 / International Trade Union Confederation [electronic resource]. – Mode of access : http://www.ituc-csi.org/frontlines-report-2016-scandal?lang=en

Yacouba Diallo Global child labour trends 2008 to 2012 / Yacouba Diallo, Alex Etienne and Farhad Mehran / International Labour Office, International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). – Geneva : ILO, 2013 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=23015

Child Labour in the fashion supply chain. Where, why and what can be done / UNICEF [electronic resource].– Mode of access : https://labs.theguardian.com/unicef-child-labour/

Leveraging mobile technology for worker voice and real-time data [Electronic resource]. – Mode of access : http://goodworldsolutions.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/ETI-Members-+-Mobile-Tech-Oct-2014.pdf

Горохова Е. Ю. Специфика управления многонациональным персоналом организаций/ Е. Ю. Горохова // Государственное управление. Электронный вестник. 2010.– Выпуск №24 [Электроннчф ресурс].– Режим доступа : http://e-journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2010/vipusk_24._sentjabr_2010_g./problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/gorokhova.pdf
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини