Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності

Ключові слова: колективні засоби розміщення, рівень завантаженості номерного фонду, тенденції розвитку, міжнародні готельні оператори, інвестиційна привабливість, кризові умови, турбулентність,

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності. Ринок готельних послуг є дуже сприйнятливим до дії політичних, економічних та соціальних змін макросередовища. Тому ситуація, яка склалася в Україні на сучасному етапі, спричинила ряд негативних змін у показниках функціонування готельної індустрії. Але відбувається певне адаптування до реалій сьогодення: переорієнтація туристичного потоку та збільшення завантаженості готелів у нових дестинаціях, оптимізація витрат, зміна чинників впливу на вибір потенційного споживача готельних послуг, диверсифікація готельної пропозиції та ін. Запровадження антикризової політики у всіх аспектах готельної діяльності допоможе зберегти ринковий сегмент.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

В гостиницах Киева выросла стоимость номеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ubr.ua/market/real-estate/v-gostinicah-kieva-vyrosla-stoimost-nomerov-374408

Гостиничный бизнес Украины: пустыня на востоке, клондайк на западе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prohotelia.com.ua/2015/03/hotel-business-ukraine/

Готелі та інші місця для тимчасового проживання. Статистичний збірник. – Державний комітет статистики України, 2011. – 207 с.

Григоренко Ю. Открытие гостиниц в Украине: ситуация прокрастинация / Ю. Григоренко // Академия гостеприимства. – 2015. – №6(29). – С. 6-14.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Колективні засоби розміщування. Статистичний бюлетень. – Державна служба статистики України, 2015. – 200 с.

Мережа колективних засобів розміщування у 2012 році // Експрес-випуск Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Мережа колективних засобів розміщування у 2013 році // Експрес-випуск Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.ukrstat. gov.ua/

Милашко О. Г. Дослідження тенденції туристопотоку за даними засобів розміщення / О. Г. Милашко // Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях: Міжнародна науково-практична конференція (24-25 квітня 2014). – Одеса, 2014. – С. 15-18.

Присутствие международных гостиничных операторов в России и СНГ. 2015 год [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_Val_8r_fin.pdf

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 280 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Podlepina, P. (1). Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 154-159. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6637