Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій

Ключові слова: інформаційні технології, інтернет-технології, міжнародний туристичний ринок, інтернет-бронювання, туристи, електронна комерція, туристичні послуги, web-сайт, інтернет-ресурси, туристична фірма, економічна ефективність, маркетинг,

Анотація

У статті розглянуто поняття «Інформаційні технології», зв'язок між інформаційними технологіями і міжнародним туристичним ринком на прикладі туристичного підприємства. Досліджений вплив інформаційних технологій на розвиток міжнародного туристичного ринку, який стимулюється Інтернет-технологіями. Досліджено суть поняття «інформатизація». Проаналізований вплив інформатизації не лише на розвиток туристичної діяльності, але і на світове господарство в цілому. Зроблений висновок про необхідність застосування інформаційних технологій як інструмент урегулювання міжнародного туристичного ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство : підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Изотова М. А. Инновации в социокультурном бизнесе и туризме / М. А. Изотова, Ю. А. Матюхина. – М. : Научная книга, 2006.– 136 с.
Новиков В. С. Инновации в туризме: учебное пособие / В. С. Новиков – М. : ИЦ"Академия",2007.– 208 с.

Харрис Годфри. Стимулирование международного туризма в ХХІ веке: пер. с англ. / Харрис Годфри, Кац Кеннет. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с.

Чудновский А. Д. Информационные технологии управления в туризме / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – М. : КноРус, 2006. – 104 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Perepelytsia, A. (1). Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 151-153. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6636