Конвергенція знань, технологій та суспільства як необхідна умова прогресу людства у XXI столітті

Анотація

У наш час майже всі розвинені країни світу (США, Японія, Південна Корея, Китай, Індія, Росія та країни Євросоюзу) орієнтуються на розвиток технологій як на найбільш впливовий інструмент, за допомогою якого можна буде вирішити в майбутньому основні глобальні проблеми (нестача продовольства, екологічні проблеми і захист навколишнього середовища, вичерпання природних ресурсів та інші).

У статті було досліджено теоретичні аспекти поняття «конвергенція»,  проаналізовано синергетичний зв’язок між чотирма її платформами для досягнення соціального прогресу та розвитку виробничого середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Дєнєжніков С. С. Вплив NBIC-конвергенції технологій на еволюцію антропосоціогенезу: виклики сучасності / С. С. Дєнєжніков // Філософія, релігія, світогляд : збірник наукових праць / за заг. ред. д. філос. н., проф. Мозгового І. П.– вип. 2. – 2012. – С. 5–15.;

Матюшенко І. Ю. Перспективи конвергенції знань, технологій і суспільства на основі NBIC-технологій для вирішення глобальних проблем / І. Ю. Матюшенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» 18-19 листопада 2015 р. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2015. – С. 20-34. – 72 с.

Перспективи форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу і Україні : монографія / М. О. Кизим, І. Ю. Матюшенко, І. В. Шостак, М. О. Данова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2015. – 272 с.

World Technology Evaluation Center [Electronic resource]. – Way of access : http://www.ntumems.net/About%20us/news /20150121/CTKS_Brochure.pdf

World Technology Evaluation Center [Electronic resource]. – Way of access : http://www.wtec.org/NBIC2/Docs/FinalReport/Pdf-secured/NBIC2-FinalReport-WEB.pdf.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Sviatukha, I. (1). Конвергенція знань, технологій та суспільства як необхідна умова прогресу людства у XXI столітті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 104-107. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6625