Боротьба за вільний ринок зерна в Англії

Ключові слова: виробництво, споживання, зерно, експорт, імпорт, «хлібні закони», Англія, ринок, вільна торгівля

Анотація

Дана характеристика стану ринку зерна в Англії в XVIII ст., показано зміну співвідношення експорту та імпорту культури, викладені причини ситуації та напрями вирішення проблеми: залучення пустинних і малопридатних земель, вкладення додаткової праці і капіталу. Сільгоспвиробники і власники землі піднімали ціну на продукт полів, що не могло не хвилювати народ. Загострена обстановка втягнула в дискусію представників англійської економічної науки – А. Сміта і Д. Рікардо. Автор «Дослідження про природу і причини багатства народів» відзначив негативну роль високих імпортних мит на ввезене зерно і закликав перейти до вільної торгівлі взагалі, зерном, борошном і хлібом зокрема. Аналогічні міркування і пропозиції Д. Рікардо в статтях з аграрних питань. Лендлорди і уряд противилися, не скасовуючи, а змінюючи шкалу мит. Невдоволення охопило суспільство. Розгорнувся масовий рух за скасування «хлібних законів». Прихильники Р. Кобдена перемогли. В Англії утвердився вільний ринок зерна як сегмент внутрішньонаціонального вільного ринку. Доктрина вільної торгівлі перемогла.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм : В 3-х тт. – Т. 1. Структуры повседневности: Возможное и невозможное: пер. с франц. / Ф. Бродель. – М. : Прогресс, 1986. – 622 с.

Mathias P. The First Industriel Nation. – London, 1969.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: перев. с англ. / А. Смит. – М. : ЭКСМО, 2007. – 960 с.

Рикардо Д. Сочинения : В 3-х тт. – Т. III. Статьи по аграрному вопросу и критические замечания к книге Мальтуса : пер. с англ. / Д. Рикардо. – М. : Госполитиздат, 1955. – 457 с.

Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. – 10-е изд., стереотипное / И. М. Кулишер. – Челябинск : Социум, 2012. – 1030 с.

Ричард Кобден: Серия "Биография". – Челябинск : Социум, 2005. – 240 с.

Милль Дж. С. Основы политической экономии : В 3-х тт. – Т. III: Приложение ВВ : перев. с англ. / Дж. Милль. – М. : Прогресс, 1980. – 447 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Kryvuts, Y. (1). Боротьба за вільний ринок зерна в Англії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 94-99. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6623