Якісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в державах-членах Євросоюзу

Ключові слова: енергетична безпека, природний газ, рівень диверсифікації,

Анотація

У статті запропонований методичний підхід до якісної оцінки рівня диверсифікації постачання природного газу у державах-членах Євросоюзу, відповідно до якого визначається граничний обсяг постачання природного газу з одного зовнішнього джерела. Мінімально необхідна кількість зовнішніх джерел постачання природного газу визначається співвідношенням сукупного номінального обсягу постачання природного газу з зовнішніх джерел до визначеного граничного обсягу постачання природного газу з одного зовнішнього джерела і означає кількість зовнішніх джерел постачання природного газу, яка є необхідною для забезпечення мінімального рівня диверсифікації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: колективна монографія / кол. авт.; за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – 316 с.

Еременко А. Диверсификация поставок газа : поддержит ли Европа украинско-польский проект? / А. Еременко, Л. Униговский. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.zn.ua/energy_market/diversifikaciya-postavok-gaza-podderzhit-li-evropa-ukrainsko-polskiy-proekt-_.html.

Дзьоба О. Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О. Г. Дзьоба, О. М. Ромашко // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 7– 8. – С. 37– 40.

Саприкин В. Энергетическая безопасность Украины и проекты диверсификации источников поставок углеводородов / В. Саприкин.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=517.

Диверсифікаційні проекти в енергетичній сфері України: стан, проблеми та шляхи їх реалізації // Національна безпека і оборона (Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова). 2009. – № 6. – С. 2– 53.

Волович О. Перспективи диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну / О. Волович [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/5.htm.

Regulation (EU) No 994/2010 oftheEuropeanParliamentandoftheCouncilof 20 October 2010 concerningmeasurestosafeguardsecurityofgassupplyandrepealingCouncilDirective 2004/67/EC.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0994&from=EN.

NaturalGas: Production. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook.xlsx.

EU 28 Storage Datafo rMonday 21-12-2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://transparency.gie.eu/index.php.

NaturalGas : Trademovements 2014 bypipeline. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bp.com/content/dam/bp/excel/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-workbook.xlsx.

Как перевести литры сжиженного газа в кубометры?– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://teplozim.ru/articles/otoplenie/kak-perevesti-litry-szhizhennogo-gaza.

LNGdata–Wednesday 2015– 12– 23. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lngdataplatform.gie.eu/.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Muzychenko, M. (1). Якісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в державах-членах Євросоюзу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 45-49. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6612