Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: тенденції

  • Ігор Смирнов

Abstract

Розкрито світові тенденції використання логістики та управління ланцюжками поставок у сучасному ресторан-
ному бізнесі. Охарактеризовано досягнення таких відомих міжнародних компаній у сфері ресторанної логістики
та ланцюжків постачання, як «HAVI Logistics» (Данія), ресторанних мереж «Chipotle» (США), «Dorden» (США).
Показано, що ресторанна логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі здатні об’єднати,
на перший погляд, несумісні речі: підвищити якість страв, забезпечити їхню безпеку та водночас знизити супутні
витрати.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Зубар М. Логістика в ресторанному господарстві : навч. посіб. / М. Зубар, М. Григорак. – К. : ЦУЛ, 2010. – 307 с.

Олійник Я. Б. Міжнародна логістика : навч. посіб. / Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов. – К. : Обрії, 2011. – 544 с.

Смирнов І. Г. Ресторанна логістика : міжнародний та український аспекти / І. Г. Смирнов // Зовнішня торгівля :
право та економіка. – 2009. – № 4 (45). – С. 4–18.

HAVI Logistics – ведущий поставщик логистических услуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
havi-logistics.com

Концептуальные положения логистики снабжения ресторана «Разгуляй» [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.bibliafond.ru

Попова О. А. ТРАКТирный счет [Электронный ресурс] / О. А. Попова. – Режим доступа : www.business.ua/ arcticles/
restorannaya logistica.
Cited
How to Cite
Смирнов, І. (1). Логістика та управління ланцюжками поставок у ресторанному бізнесі: тенденції. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 187-191. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4755