Оцінка ефективності засобів рекламної діяльності в сфері туристичного бізнесу

  • Олена Бойко
  • Анастасія Мудранінець

Abstract

У статті досліджено основні типи реклами в туризмі, проаналізована ефективність використання кожного з них. Висвітлено основні тенденції та аспекти рекламування продукту туристичних підприємств. Розглянуто особливості вибору рекламних носіїв в залежності від бюджету рекламної компанії та цілей комунікаційної політики. Розроблені практичні рекомендації щодо вибору ефективних засобів рекламної діяльності в сфері туристичного бізнесу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бокарев Т. А. Энциклопедия Интернет-рекламы / Т. А. Бокарев. – М.: Промо-Ру, 2012. – 145 с.

Ведмідь Н.І. Основи рекламної діяльності в туризмі [Текст] : навч. посібник / Н. І. Ведмідь [и др.] ; Київський національний торговельно-економічний ун–т. – К. : КНТЕУ, 2007. – 103 с
.
Дурович А.П. Реклама в туризме/ А.П. Дурович: учеб. пособие. – Минск: БГЄУ, 2001. – 192 с.

Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы/ В.Л. Музыкант. – М.: Евраз. Регіон, 2011. – 399 с.

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз / Г.Г. Почепцов – М.: Центр, 2008. – 349 с.

Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров / Дж. Р. Росситер, Л. Перси. – СПб.: Питер, 2012. – 656 с.

http://altu.com.ua – сайт асоціації лідерів туристичного бізнесу України.

Internet-маркетинг – Режим доступу:http://www.ischon.net/

Майбутнє реклами – Режим доступу:http://dt.ua/articles/84942
Cited
How to Cite
Бойко, О., & Мудранінець, А. (1). Оцінка ефективності засобів рекламної діяльності в сфері туристичного бізнесу. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 117-121. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4741