Економічна маса як складова інерційності системи вищої освіти

  • Михайло Терованесов

Abstract

У статті визначено поняття маси системи вищої освіти, проведено її формалізацію з позицій комерційного, ресурсного та аналогового підходів для вивчення можливості врахування інерції в управлінні освітньою сферою.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Федоров Р.В. Про залежність маси від швидкості / Р.В. Федоров // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Фізика. Електроніка. –1999. – Вип.66. – С.95-96.

Подопригора Н.В. Залежність маси від швидкості у спеціальній теорії відносності шкільного курсу фізики /Н.В.Подопригора // Науковi записки. – Серія: Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 82 (1). – С.85-91.

Кравчук В.І. Аналіз фундаментальних положень механіки як передумова створення аналітичних моделей взаємодії робочого елемента машини та об'єкта сировини / В.І. Кравчук, В.П.Давидюк // Зб. наук. праць ДНУ «Український наук.-досл. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. виробництва ім. Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого). –2012. – Вип. 16 (30). – Кн.1. – С.14-25.

Окунь Л.Б. Масса. Энергия. Относительность / Л.Б.Окунь // Успехи физических наук. – 1989. – Т.158. – Вып.3. – С.511-530.

Костирко І.Г. Поняття економічної маси в світлі теорії фізичної економії / І.Г. Костирко // Фізична економія: методогія дослідження та глобальна місія України : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. (Київ, 8—10 квіт.). – К. : КНЕУ, 2009. — С.227-234.

Черевко Г.В. Критична маса в кризовій економіці (постановка проблеми) / Г.В.Черевко // Вісн.Львівського аграрного ун-ту. Зб.наук.праць. – Економіка АПК – 2009. – №16(1). – С.5-10.

Салун М.М. Структура ресурсного потенціалу промислового підприємства /М.М.Салун // Комунальне господарство міст. Наук.-техн. зб. – Серія: ЕкономічнІ науки. — 2012. —Вип.102. — С.170-178.

Журавский Ю.А. Экономическое движение: инерция и ускорение / Юрий Арсеньевич Журавский // Изд-во Том. гос.ун-та.– Томск, 1987. – 152 с.

Физический энциклопедический словарь / [ Алексеев Д.М., Бонч-Бруевич А.М., Боровик-Романов А.С. и др.] ; под ред. А.М.Прохорова. – М.: Сов.энциклопедия, 1983. – 928с.

Бутенин Н.В. Курс теоретической механіки: в 2-х т./ Н.В.Бутенин, Я.Л.Лунц, Д.Р.Меркин. – СПб.: Изд-во «Лань», 1998. – 736 с.

Акулов В.Б. К характеристике субъекта стратегического менеджмента / В.Б.Акулов, М.Н.Рудаков // Проблемы теории и практики управления. – 1998. – №4. – С.112-115.

Ищенко М.М. Организационно-экономический механизм управления неоднородными социально-экономическими системами в регионе/ М.М.Ищенко // Государственное управление. Электронный вестник – 2012. – № 30 – С.1-10.

Палехова В.А. Освіта: суспільне благо або товар?/ В.А.Палехова // Наукові праці. Економіка.– 2010.– Т.133.– Вип.120.– С.25-31.
Воинова О.В. Мировой рынок образования / О.В.Воинова // Социология образования. –2008. – №1. – С.56-65.

Бендик Ю.Ю. Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю.Ю.Бендик // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Р. 1. Фінанси. – 2009. – №7. – С.11-17.

Рейтинг МОН України 2007: Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/abitur/entrance/ratings/19.html>
Cited
How to Cite
Терованесов, М. (1). Економічна маса як складова інерційності системи вищої освіти. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 102-106. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4738