Продовольча безпека як складова державної політики

  • Кристина Рябченко

Abstract

 

Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до визначення категорії «продовольча безпека». Обґрунтовано пріоритетні завдання й головні напрямки державної політики щодо формування продовольчої безпеки України в умовах посилення глобалізаційних процесів, розгортання світової продовольчої кризи.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1.Амбросов В. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі / В. Амбросов // Економіка України. – 2009. – №1. – С. 67-68.

Власов В. Пріоритетні проблеми агропродовольчого розвитку / В. Власов // Економіка України. – 2009. – №11. – С. 92-93.

Кулаєць М. М. Формування продовольчих ресурсів в Україні / М. М. Кулаєць, М. Ф. Бабієнко, П. А. Лайко, О. Д. Витвицька, М. М. Лучник // Економіка АПК. – 2010. – №2. – С. 46

Маніфест Міжнародної комісії з проблем майбутнього розвитку виробництва продовольства та сільського господарства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.oagb.ru/dat/fil/30_0821_manifest-15-12-04.doc.

5.Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектору / Б. Пасхавер// Економіка України. – 2007. – №1. – С. 80

7.Сайт Производственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций [Електроний ресурс]. – 2013. – Режим доступу: http://www.fao.org/
Cited
How to Cite
Рябченко, К. (1). Продовольча безпека як складова державної політики. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 98-101. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4737