Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах

  • Олена Довгаль

Abstract

Розкрито теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах. Обгрунтовується, що ані правова система, ані держава сама по собі не в змозі забезпечити динамічний економічний розвиток, оскільки він є результатом ініціативи бізнесу.В умовах, коли інноваційна діяльність стає основою економічного зростання, тим більше видна значимість, як приватної ініціативи, так і стимулюючої функції держави.

Робиться висновок, що в сучасних умовах, коли відбувається перехід до інформаційної економіки, що принципово змінює характер і зміст підприємництва, держава повинна координувати стихійні ринкові сили та мотивації з ціллю інтеграції зусиль суб'єктів ринку на вирішення стратегічних завдань економічного розвитку. Структурна ж перебудова економіки ще більшою мірою вимагає свідомого конструювання елементів ринкової системи, тому роль держави має бути надзвичайно висока.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с
.
Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т. 1. / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики / В. Ойкен. – М. : Прогресс, 1995. – 496 с.

Штиль Х. П. Государство и экономика: сотрудничество и конфронтация / Х. П. Штиль // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 5. – С. 36–39.

История экономической мысли : Курс лекций. – М. : Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ", Издательство ЭКМОС, 1998.  248 с.

Мизес Л. Либерализм в классической традиции / Л. Мизес.  М. : Социум; Экономика, 2001.  239 с.

Хайек.Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. А. Хайек. – М. : Изограф, 2001. – 256 с.

Tіnbergen J. On the Theory of Economic Policy / J. Tіnbergen. – Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1952.  78 p.

Манделл Р. Международная торговля и мобильность факторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.seinstitute.ru/Files/Veh6-41_Mundell.pdf.

Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Д. Сакс, Ф. Б. Ларрен ; Пер. с англ.  М. : Дело, 1999. – 848 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [пер. с англ. А. Н. Нестеренко] / Д. Норт. – М. : Фонд экономической книги "Начала", 1997. – 180 с.
Cited
How to Cite
Довгаль, О. (1). Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 78-81. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4733