Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання

  • Сергій Здоровко

Abstract

Статтю присвячено висвітленню питання кримінальної відповідальності  за завідомо неправдиве показання  в Україні у порівнянні з  сучасними державами  Європи, Америки, Азії та Австралії.

Крім того, в статті частково привернуто увагу питанню важливості присяги,яку дають особи в судових інстанціях перед допитом в якості свідка, потерпілого та в виключних випадках в якості підсудних. Також викладено  пропозиції про посилення кримінальної відповідальності з цього питання в кримінальному законодавстві України. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бурхануддин Маргинани. Хидоя. Коментарий мусульманського права / Бурхануддин Маргинани. – М. : Волтерс Клувер, 2008 – с. 81 – 82

Закон про ісламські кримінальні покарання Ісламської Республіки Іран / Закони Ісламської Республіки Іран. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2008. – С. 305 – 306.

Закон про кримінальне право Ізраїлю. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2005. – С. 232 – 235.

Коментар до кримінального кодексу Російської Федерації. – М. : Юрайт, 2010. – С.782 – 783.

Кримінальне законодавство Норвегії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2003. – С. 169 – 174.

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 15 серпня 1997р. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – С.399 – 404, 406 – 408.

Кримінальний кодекс Австралії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – С. 222 – 226.

Кримінальний кодекс Австрії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2004. – С. 319 – 320.

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 304 – 305.

Кримінальний кодекс Аргентини. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2006. – С. 217 – 218.

Кримінальний кодекс Бельгії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2004. – С. 148 – 151.

Кримінальний кодекс Грузії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – С. 365 – 366.

Кримінальний кодекс Данії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 140 – 143.

Кримінальний кодекс Естонської Республіки. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 185 – 186.

Кримінальний кодекс Киргизької Республіки. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – С. 316 – 317.

Кримінальний кодекс Латвійської Республіки. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 274 – 275.

Кримінальний кодекс Литовської Республіки. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – С. 318 – 319.

Кримінальний кодекс Республіки Вірменії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2004. – С. 382 – 383.

Кримінальний кодекс Республіки Казахстан. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 382 – 383.

Кримінальний кодекс Республіки Корея. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2004. – С. 117 – 118.

Кримінальний кодекс Республіки Молдова. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2003. – С. 347 – 348.

Кримінальний кодекс Республіки Сан-Маріно. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – С. 226 – 227.

Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – С. 260 – 261.

Кримінальний кодекс Таджикістану. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – с. 352 – 353.


Кримінальний кодекс штату Техас. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2006. – С. 390 – 393.

Кримінальний кодекс Туреччини. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2003. – с. 196 – 200.

Кримінальний кодекс Нідерландів. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2001. – с. 332 – 334.

Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2003. – с. 313 – 314.

Кримінальний кодекс Франції. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – с. 417 – 419.

Кримінальний кодекс Швейцарії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. – с. 270 – 271.

Кримінальний кодекс Японії. – СПб. : Юридичний центр Пресс, 2002. - с. 108 – 109.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар у двох томах. – Х. : Право, 2012. – Т. 1. – с. 758.

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 6-те видання перероблене та доповнене. – К. : Юридична думка, 2009. – С.1040 – 1041.

Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Официальный текст с изменениями на 1 июля 1950г. Государственное издательство юридической литературы. – М., 1950. – с.58 – 59.

Уголовный кодекс Украинской ССР. Официальный текст с изменениями на 1 февраля 1950г. Государственное издательство НКЮ СССР. – М., 1944. – С. 26.

Уголовный кодекс УССР. Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 1983г. – К. : Издательство политической литературы Украины, 1983. – с.123.

Устименко В. В. Специальный субъект преступления /В. В.Устименко – Х. : Высшая школа, 1989. – С. 23.

Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання / М. В. Шепітька. – Х. : Видавнича агенція Апостіль, 2012. – С. 1 –225.

Шурцъ Г. Исторія первобытной культуры / Г. Шурць. – СПб. : Издание О.Я.Острогорського, 1910. – с .838 – 839.

Щерба С. П. Сравнительное уголовное право / С. П. Щерба. – М. : Издательство Юрлитинформ, 2010. – с. 478.
Cited
How to Cite
Здоровко, С. (1). Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, (1086), 50-57. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4728