Особливості розвитку сучасного морського круїзного туризму

  • Светлана Юрченко
  • Елена Юрченко
  • Александра Кондрова
Ключові слова: морський транспорт, морський круїзний туризм, круїзні лайнери, круїзна індустрія, круїзні компанії,

Анотація

Стаття присвячена виявленню особливостей розвитку морського круїзного туризму на сучасному етапі. Показано, що цей сектор туристичного ринку поєднує в собі декілька видів туризму, є прибутковим навіть в умовах економічної кризи. Проаналізовано динаміку круїзних туристів та виявлені процеси деконцентрації на світовому круїзному ринку. Виявлено, що випереджальними темпами розвивається європейський круїзний ринок, який вносить істотний вклад у економіку континенту. Охарактеризовано основні інновації в туристичній інфраструктурі на сучасних круїзних лайнерах. Виділено основні традиційні та нові круїзні маршрути. Показано, що на ринку морських перевезень відбувається об’єднання та збільшення компаній. Подано характеристику трьох найкрупніших круїзних холдингів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Круизные Ассоциации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cruiseruss.com/cruise_enciclopedia/cruise_associations/

Круизные компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mcruises.ru/main/cruisesway/cruisecompany/cruisecompany/index.php

Круизная корпорация CarnivalCorporation&plc[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://goldf.livejournal.com/3820.html
Круизный рынок [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://research–techart.ru/strategy/28.htm

Морские круизы (май 2012) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://freemedline.ru/articles/382?page=2

Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – С. 146.

Общая информация о RoyalCaribbean [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tourprom.ru/cruise/royal_caribbean/

Общая информация о StarCruises [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.tourprom.ru/cruise/star_cruises/

Самые большие круизные лайнеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://inflottravel.com.ua/news–92.html

Судостроение: важное направление экономической деятельности – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://maritime–zone.com/articles/trends–of–world–shipbuilding/

Украински епорты все активнее швартуют круизные лайнеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.economica.com.ua/transport/article/1912644.html

Юрченко С. А. Инфраструктура мира: учебное пособие / С. А. Юрченко // пер. с укр. С. А. Юрченко– Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2006. – С. 250

Cruise Lines International Association озвучила статистику круизной отрасли в мире[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cruiseinform.ru/news/morskie_kruizy/cruise_lines_international_association_ozvuchila_statistiku_kruiznoy_otrasli_v_mire/

Norwegian Cruise Line[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://astartagroup.ru/cruise/company/?id=1

RoyalCaribbeanCruisesLtd. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Royal_Caribbean_Cruises_Ltd.

Carnival Corporation &plc [Electronic resource] – Way of access : http://phx.corporate–ir.net/phoenix.zhtml?c=200767&p=irol–prlanding
Genting Hong Kong [Electronic resource] – Way of access : http://www.gentinghk.com/en/home/profile.aspx

18. The cruise industry. Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2011 Edition [Electronic resource] – Way of access : http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_maritime_transport/euc_2_en.pd

The cruise industry. Contribution of Cruise Tourism of the economics Europe 2013 Edition [Electronic resource] – Way of access : http://www.cruise–norway.no/viewfile.aspx?id=3824
Цитовано
Як цитувати
Юрченко, С., Юрченко, Е., & Кондрова, А. (1). Особливості розвитку сучасного морського круїзного туризму. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 185-189. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4549