Методологічні засади статистичного вивчення ринку туристського продукту

  • Olena Kushchenko
Ключові слова: Величина, значення конкретної величини, Абсолютні, відносні величини, Степеневі середні і структурні величини, Система статистичних показників,

Анотація

У статті розкриті основоположні принципи та сутність статистики ринку туристського продукту. Детально розглянуті задачі та система основних показників як методологія статистичної оцінки і аналізу туристської діяльності, а також її конкурентоспроможності на різних рівнях. Усі представлені показники є фундаментом інформаційної бази, необхідної щодо прийняття управлінських рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вишневська О. О. Туристичне країнознавство: підручник / О. О. Вишневська, А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 594 с.

Карманова Т. Е. Статистика туризма – Tourism statistics : учебник / Т. Е. Карманова и др. – М. : КНОРУС, 2010. – 240 с.

Ковалевський Г.В. Статистика : учебник / Г. В. Ковалевский; Харьков. нац. акад. гор. хоз–ва. – Х. : ХНАГХ, 2012. – 445 с.

Statistics: text–book / G. V. Kovalevskiy; Kharkov National Academy of Municipal Economy. – Kharkov : KHNAME, 2012. – 445 pp.

Кущенко О. І. Статистика туризму : навчально–методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» та 6.140103 «Туризм» / О. І. Кущенко. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 74 с.

Everitt B. S. The Cambridge Dictionary of Statistics / B. S. Everitt 3-rd ed. / Эверитт Б. С. Большой словарь по статистике / Науч. ред. перевода И. И. Елисеева. – 3–е изд. – М. : Проспект, 2012. – 736 с.

UNWTO World Tourizm Barometer [Электронный ресурс] / веб–сайт статистики ВТО. – Режим доступа : http://www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Kushchenko, O. (1). Методологічні засади статистичного вивчення ринку туристського продукту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 171-174. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4545