Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону.

  • Наталія Данько
Ключові слова: туристична галузь, туристичний кластер, креативна економіка, регіон,

Анотація

Н. І. Данько

к. е. н., доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

danko_nataly@mail.ru

 

Мета статті – проаналізувати особливості формування кластерних об’єднань в туристичній галузі як основу підвищення інвестиційної привабливості регіону Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто особливості створення кластерних об’єднань у туристичній галузі, їх відмінності від інших об’єднань (мереж) підприємств та вплив на інвестиційну привабливість регіону. У результаті дослідження було уточнено поняття туристичного кластеру та досліджено найбільш успішний досвід створення туристичних кластерів на перетині різних галузей: Каліфорнійського винного кластеру, кластеру Тропічного північного Квінсленду та Південно–африканського туристичного кластеру. Також зроблено висновок, що для Харківського регіону корисним є досвід створення туристичних кластерів у колишніх промислових регіонах: Долини Руру, Глазго та ін. відповідно до концепції «Креативної економіки: розширення шляхів місцевого розвитку», що запропонована ЮНЕСКО. Автором запропоновано процедуру створення туристичного кластеру та управління його розвитком за методикою, що враховує різні етапи еволюційного розвитку кластерів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є адаптація методики створення та управління кластером  ICM333 до особливостей туристичної галузі та українського законодавства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности Учебник. / А. Н Асаул. – СПб. : АНО ИПЭВ – 2009. – 336 с.

Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіст. – 2010. – № 2. – С. 14–23.

Проскура Д. В. Теоретические аспекты формирования региональной кластерной политики [Электронный ресурс] // Д. В. Проскура, Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. – Режим доступа : http://www.m–economy.ru/art.php3?artid=24929

Соколенко С. Проблеми і перспективи посилення конкурентоспроможності економіки України на основі кластерів / С. Соколенко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 31–35.

Шимакова В. Є. Роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу в регіонах / В. Є. Шимакова // Культура народов Причерноморья. Научный журнал. – 2008. – № 137. – С. 62–66.

Gumilar V. Methodology for R&D driven cluster development in construction sector / Vladimir Gumilar. – ASM (Poland), 2010. – 121 р.

Nordin S. Tourism Clustering & Innovation – Paths of Economic grows and development / S. Nordin // ETOUR (European Tourism Research Institute Mid–Sweden University) SE–831 25 Ostersund, Sweden. – 90 p.

Porter M. E. “Clusters and the New Economics of Competition” / M. E. Porter Harvard Business review. – Vol. 76. – Issue 6, Nov/Dec. – 1998.

Porter M. E. “Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy.” / Porter M. E. Economic Development Quarterly 14 (1), 2000.

Porter M. E. The California Wine Cluster” / M. E. Porter, G. C. Bond, Boston: Harvard Business School Publishing, 1999, revised October 2002.

Офіційний сайт Всесвітньої організації подорожей та туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wttc.org/
United Nations Creative Economy report 2013 Special Edition [Electronic resource]. Way of access : http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative–economy–report–2013–special–edition/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Данько, Н. (1). Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 157-161. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4542