Основні напрямки програми ЄС з досліджень і інновацій «Горизонт 2020» і вибір пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України

  • Ігор Матюшенко
  • Дарина Михайлова
Ключові слова: науково-технологічний розвиток, програми з досліджень та інновацій, програма «Горизонт 2020», пріоритети розвитку науки і техніки,

Анотація

У статті проведено аналіз пріоритетів європейських рамкових програм з науково-дослідної діяльності на прикладі Сьомої Рамкової Програми ЄС з науково-технологічного розвитку (7РП) та Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Показано, що «Горизонт 2020» є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, «Європа 2020» з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи і включає три взаємодоповнюючі пріоритети ЄС: передова наука; лідерство у промисловості; суспільні виклики. Представлено, що до 2020 року стимулювання європейського лідерства у промисловості буде здійснюватися за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях, як інформаційно-комунікаційні технології; нанотехнології; новітні матеріали; біотехнології; космічна галузь.

Доведено, що пріоритетні напрями розвитку науки і техніки України в цілому відповідають пріоритетам «Горизонт 2020», а саме: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави; інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали. Встановлена сумісність пріоритетів науково-технічних досліджень ЄС і України дозволяє зробити висновок щодо можливості якнайширшого співробітництва у вказаній галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Пріоритети програми Горизонт 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020 /HORIZON2020priorities.pdf

Матюшенко І. Ю. Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні / І. Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ, 2011. – № 4. – С. 7–11.

Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності / Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977 // Збірник законодавчих і нормативних актів України в сфері науки і науково-технічної діяльності. – К.: УкрІНТЕІ, 1997. – С. 1630.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки / Закон України від 11 липня 2001 року № 2623-ІІІ // Відомості Верховної Ради України, 2001. – № 48. – ст. 253 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV (3421-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, № 22, ст. 199); (в редакції Закону № 2519-VI (2519-17)
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Матюшенко, І., & Михайлова, Д. (1). Основні напрямки програми ЄС з досліджень і інновацій «Горизонт 2020» і вибір пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 120-126. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4517