Сучасні тенденції змін світового попиту на золото

  • Поліна Подлепіна
  • Наталія Писемська
Ключові слова: попит на золото, інвестиції, ювелірна промисловість, закупівлі центральними банками, офіційні золоті запаси,

Анотація

У статті проаналізовано структурні зміни та динаміку світового попиту на золото у сучасних умовах функціонування світової економіки та світової валютно-фінансової системи. Актуалізується роль золота як чинника стабілізації в умовах розгортання глобальних криз та нестабільності основних світових валют. Відповідно до методології WGC, попит на золото розподіляється на такі категорії: ювелірний, промисловий, інвестиційний попит та попит з боку центральних банків з формування золотовалютних резервів. Проаналізовано долю кожного з вказаних секторів та сучасна динаміка. Ювелірна промисловість та її потреби становлять близько 60 % загального попиту на золото. Інвестування в золото (фізичне або в ETF) залишається трендом ринку з деякими флуктуаціями. Центральні банки та міжнародні організації визнають наявність офіційних золотих запасів як конкурентну перевагу. Розглянуто особливості географії попиту на золото та зміни об’ємів споживання золота в країнах-лідерах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кузнєцов С. Роль золотих запасів як складової золотовалютних резервів у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки / С. Кузнєцов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 85. – С. 30–32
Мировой рынок золота. – Институт финансовых исследований [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ifs.ru/upload/gold-staj.pdf

Роль золота на современном этапе развития экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rusarticles.com/banki-i-kredity-statya/rol-zolota-na-sovremennom-etape-razvitiya-ekonomiki-357249.html

Світовий попит на золото впав до історичного мінімуму. – інформаційний портал РБК Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbcua.com/rus/mirovoy-spros-na-zoloto-upal-do-minimuma-5-let-v-tretem-13112014120900

Трегубов В. Инвестиции в золото как защитная стратегия в условиях кризиса: роль финансовых посредников / В. Трегубов // Экономическая политика – 2010. – № 2. – С. 40–44

Філіповський О. В. Золото за умов сучасної економічної кризи / О. В. Філіповський // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Матеріали V Міжнародних філософсько-економічних читань (28–29 травня 2012 року, Львів) / редкол.; відп. секретар З. С. Скринник. – Львів, 2012. – С. 461–474

Чайкина Е. В. Особенности функционирования мирового рынка золота в условиях финансового кризиса / Е. В. Чайкина // Вісник СевНТУ. – 2013. – Вип. 138. – Сер.: Економіка і фінанси. – С. 149–158.

Шикін А. В. Фактори формування кон’юнктури світового ринку золота автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.02 / А. В. Шикін . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с.

World Gold Council. Gold Demand Trends. Full year 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gold.org/download/file/3097/GDT_Q4_ 2010.pdf

World Gold Council. Gold Demand Trends. Full year 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gold.org/download/file/3097/GDT_Q4_ 2011.pdf

World Gold Council. Gold Demand Trends. Full year 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gold.org/download/file/3577/GDT_ Q4_2012.pdf

World Gold Council. Gold Demand Trends. Full year 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gold.org/download/file/3097/GDT_Q4_ 2013.pdf

World Gold Council. Gold Demand Trends. Third quarter 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gold.org/download/file/3577/GDT_ Q3_2014.pdf
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Подлепіна, П., & Писемська, Н. (1). Сучасні тенденції змін світового попиту на золото. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 57-60. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4503