Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені

  • Христина Кошелєва
Ключові слова: БРІКС, ШОС, міжнародні організації, інтеграційні процеси, банк розвитку, саміт, Центрально–Азіатський регіон,

Анотація

У статті Х. Є. Кошелєвої «Порівняльна характеристика діяльності  БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені» представлені результати вивчення діяльності ШОС і БРІКС та порівняльна характеристика їх сфер діяльності. БРІКС (BRICS) – це міжнародне угруповання, до складу якої входять п’ять країн, що найбільш швидко розвиваються, Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно–Африканська Республіка. На п’ять країн БРІКС припадає четверта частина земної поверхні, 40% світового населення і 15% світової торгівлі. В свою чергу, Шанхайська Організація Співробітництва сьогодні охоплює значну територію Азіатського континенту. На відміну від ШОС, БРІКС не є міжнародною міжурядовою організацією, в її основі не лежить установчий договір.Як для БРІКС, так і для ШОС загальним напрямом виступає діяльність в економічній сфері.      Представники країн регулярно беруть участь у різних міжкраїнових ініціативах, в рамках яких обговорюють найбільш актуальні питання світової економіки та світової політики. Країни БРІКС і ШОС намагаються посилити взаємодію в галузі освіти. БРІКС підкреслюють важливість розвитку освіти, а також ефективність та соціальну значущість інвестицій в дану сферу.        Так, ШОС створили свій університет, який прийняв перших студентів–магістрів у вересні 2010 року.     Окрім посилення своїх позицій в МВФ, країни БРІКС намагаються зміцнити вплив у рамках ООН та ОЕСР. Діяльність Шанхайської Організації Співробітництва в Центрально–Азіатському регіоні перетинається з діяльністю багатьох міжнародних структур за своїми основними напрямками.         

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абашидзе А. Х. БРИКС – международная квазиорганизация? / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев // Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике, праве: сб. матер. Российского ун–та дружбы народов, юрид. фак–т; отв. ред. К. М. Беликова. – М. : РУДН, 2012.

Голиков А. П. География мирового хазяйства: уч. пособ. для высш. уч. завед. Ю. П. Грицак, Н. А. Казакова, В. И. Сидоров. – К., 2008. – 180 с.

Лукин А. В. Дальнейшее развитие ШОС: проблемы и рекомендации / Материалы Третьего заседания Форума ШОС /А. В. Лукин – М. : МГИМО (У) МИД России, 2008. – 400 с.

Лукин А. В. Шанхайская Организация Сотрудничества: проблемы и перспективы /А. В. Лукин //. – М.: Международная жизнь. – 2004. – №3. – С. 40-45.

Матвеев В. А. Экономическое сотрудничество стран–членов ШОС: энергетический аспект // Материалы Третьего заседания Форума ШОС / . Матвеев В. А. –М. : МГИМО (У) МИД России, 2008. – 27 с.

Медведев Н. П. Политическая регионалистика : учебник / В. А.Матвеев. – М. : Гардарики. 2002.– 176 с.

Никитин А. И. Сотрудничество ШОС с ОДКБ и другими международными организациями. Стратегические интересы основных международных акторов в Центральной Азии// Материалы Третьего заседания Форума ШОС / Никитин А. И. – М : МГИМО (У) МИД России, 2008. – С.122–125.

Офіційний сайт офіс – групи ШОС БРІКС Уфа 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ufa2015.ru/
Офіційний сайт Президента Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kremlin.ru/

Сідоров В. І. БРІКС та США: розвиток партнерських відносин або загроза? / В. І. Сідоров, М. С. Пихтіна // Вісник Міжнародного слов’янського університету. Сер. : Економічні науки,– 2012. – Т. 15, № 1. – С. 118–131.

Соглашение государств–членов ШОС о проведении совместных военных учений [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://asozd2b.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/EE3EFBF83C095258C325757F004B1517/$File/soglashenie.rtf?OpenElement

Соглашение между государствами–членами Шанхайской Организации Сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/c603b3915829207dc32568890029bb34?OpenDocument

Федеральный закон от 26 мая 1997г. № 87–ФЗ «О ратификации соглашения между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области и районе границы»// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 22.

Чечурина М. Н. Международная интеграция и международные организации: учеб. М. Н. Чечурина– Мурманск: МГТУ. 2012. – 269 с.

Chitour C. E. Les BRICS et la construction du nouveau monde (BRICS countries in the construction of the new world) / Chitour C. E. // L’Expression. – 2012 [Electronic resource]. – Way to access : http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/151202–une–utopie–a–notre–portee.html

Data. World bank [Electronic resource]. – Way to access : http://www.ufa2015.ru/

O’Neill, Jim (2001) Building Better Global Economic BRICs / O’Neill, Jim [Electronic resource]. – Way to access : http://www.goldmansachs.com/our–thinking/archive/archive–pdfs/build–better–brics.pdf (Accessed 10 Aug 2013)

The World Factbook CIA [Electronic resource]. – Way to access : https://www.cia.gov/library/publications/the–world–factbook/
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Кошелєва, Х. (1). Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (4 (1144, 2), 22-25. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/4413