Проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі України

  • Гапоненко Ганна Ігорівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-8998-4795
  • Василенко Владислав Юрійович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1687-9235
  • Євтушенко Олена Віталіївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-9729-1435
  • Шамара Ірина Миколаївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2431-9185
Ключові слова: блокчейн, технологія, блокчейн-бізнес, блокчейн-платформа, блокчейн-проект, криптовалюти, туристична галузь

Анотація

Туристична галузь завдяки появі нових цифрових технологій, знаходиться на етапі чергових перетворень. Нові технології, які створюються, дозволяють туристу безпосередньо працювати з виробником туристичної послуги, що сприяє наданню споживачеві більш якісного і недорогого продукту, підвищуючи відповідальність виробника. Предметом дослідження є використання технології блокчейну у туристичній галузі. Мета статті – дослідження проблем та перспектив використання технології блокчейну в туристичній галузі України. Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання: розглянуто закордонний досвід впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі; проведено аналіз сучасного стану використання блокчейн-технологій в туристичній галузі України; виявлено проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туризмі. Дослідження проводилося на основі системно-функціонального, динамічного, комплексного наукових підходів, за допомогою наукових методів: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, історико-логічного методу, методів статистичного аналізу. Отримано наступні результати: розглядаючи Україну у розрізі використання технології розподіленого реєстру стає очевидним, що першочергово потрібно завершити легалізацію та надання необхідних правових статусів цій технології. Необхідно провести оцінку ефективності та здійснити регламентацію інституту блокчейну в нашій державі, а також виявити та усунути недоліки в його використанні. Висновки: туризм – сфера, яка потребує впровадження технологій блокчейн. З приходом технології туристи отримають поліпшення умов для планування і здійснення подорожей. Оптимізація за рахунок блокчейну різних сфер діяльності задіяних у туристичній галузі призведе до збільшення прибутків туристичних компаній, та здешевлення кінцевого продукту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Гапоненко Ганна Ігорівна, Василенко Владислав Юрійович, Євтушенко Олена Віталіївна, & Шамара Ірина Миколаївна. (2021). Проблеми та перспективи впровадження блокчейн-технологій в туристичній галузі України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 142-153. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-14