Оцінка рівня конвергенції системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів

Ключові слова: конвергенція, кібербезпека, фінансові шахрайства, легалізація кримінальних доходів, функція Харрінгтона – Менчера

Анотація

Зростання обсягів фінансових і кібершахрайств призводять до дестабілізації фінансового сектору країни та негативно впливають на розвиток їх економіки, що потребує розробки та впровадження дієвих інструментів та заходів на рівні державного управління. Конвергенція системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму є перспективним напрямком у боротьбі із фінансовими шахрайствами. Предметом дослідження в статті є науково-методичний підхід до формування інтегральних показників оцінювання станів різних систем, який базується на функції Харрінгтона – Менчера. Мета полягає у проведенні оцінювання рівня потенційної конвергенції системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів і фінансуванню тероризму на основі визначення їх інтегральних показників та застосування функції Харрінгтона – Менчера. Завдання: сформувати базу факторів для здійснення оцінювання; здійснити їх нормалізацію шляхом застосування нелінійної нормалізації; трансформувати нормалізовані значення обраних показників бази дослідження до безрозмірної шкали бажаності Харрінгтона; ідентифікувати вид функції залежності проміжного значення показника, обраного для здійснення оцінки рівня конвергенції системи кібербезпеки та протидії фінансовим шахрайствам, від їх фактичних значень; розрахувати показники для формалізації перетворення Харрінгтона-Менчера; за допомогою канонічного аналізу визначити вагові показники; розрахувати інтегральні показники, що характеризують рівень розвитку системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів, а також визначити рівень конвергенції систем. В статті використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення факторів, що характеризуються системи кібербезпеки та протидії фінансовим шахрайствам; метод переваг та функція Харрінгтона – Менчера – під час інтегрального оцінювання. Отримано наступні результати: за рівнем кібербезпеки найвищі оцінки мають економічно розвинені країни – країни Європи, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія. Інші країни мають низку проблем в цій сфері про що свідчить отримані ними оцінки «дуже погано», «погано» та «задовільно». За рівнем протидії легалізації кримінальних доходів виявилося, що ця сфера є критичної для країн із високим рівнем злочинності, тероризму, наявними військовими конфліктами та високим рівнем фінансової таємниці, що робить їх потенційними суб’єктами процесів відмивання незаконних коштів. Також встановлено, що за рахунок конвергенції двох систем рівень розвитку країни підвищиться. Висновки: отримані результати дослідження слід врахувати в процесі розробки стратегії конвергенції системи кібербезпеки та протидії фінансовим шахрайствам на макрорівні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Яровенко Ганна Миколаївна, Колотіліна Олена Василівна, & Світлична Альона Олексіївна. (2021). Оцінка рівня конвергенції системи кібербезпеки та протидії легалізації кримінальних доходів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 119-130. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-12