Маркетингові стратегії забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку підприємств

  • Чигрин Олена Юріївна Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0002-4007-3728
  • Хоменко Лілія Миколаївна Сумський державний університет https://orcid.org/0000-0001-5690-1105
  • Калітай Гліб Костянтинович Сумський державний університет
Ключові слова: зелена конкурентоспроможність, зелені маркетингові інструменти, продуктивність компанії, стратегія, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена перевагам зеленої конкурентоспроможності для компаній. Зелений конкурентоспроможний розвиток вважається необхідною умовою забезпечення високого рівня сталого соціально-економічного розвитку. Авторами проведено наукове дослідження ключових детермінант зеленої конкурентоспроможності відповідно до маркетингового, технологічного, інноваційного, комунікативного, стейкхолдерського, якісного, рівневого, фіскального та етичного підходів. Основною метою дослідження є проаналізувати передумови підвищення зеленої конкурентоспроможності підприємств та вплив використання інструментів маркетингу (забезпечення належної якості (екологічності) зелених товарів і послуг, диференціація цінової політики, створення зеленої комерційної мережі та платформи, просування еко-товарів та зеленої діяльності, взаємодія зі споживачами) за описовими змінними компанії (сегмент ринку (обсяги продажів), зелений імідж, ефективність діяльності компаній, конкурентоспроможність продукції).  Об'єктом дослідження є підприємства харчової промисловості, сільського господарства, машинобудування та виробники будівельних матеріалів. У кількісному дослідженні використовувалася вибірка з 110 компаній, для тестування кожного виміру конкурентної переваги проти встановлених інструментів зеленого маркетингу та описових змінних компанії за допомогою методу логістичної регресії. Отримані результати показали рівень маркетингових інструментів інтеграційного комплексу для підтримки зелених конкурентних переваг. Найвищий рівень інтеграції у харчовій промисловості, найнижчий – у виробників будівельних матеріалів. Така система повинна включати п’ять груп маркетингових інструментів. Проведена оцінка дає можливість запропонувати систему маркетингових інструментів для формування та посилення зелених конкурентних переваг компанії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Чигрин Олена Юріївна, Хоменко Лілія Миколаївна, & Калітай Гліб Костянтинович. (2021). Маркетингові стратегії забезпечення сталого конкурентоспроможного розвитку підприємств. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 107-118. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-11