Вплив пандемії COVID-19 на фондовий ринок: ESG ETF кейс

  • Негрей Марина Володимирівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9243-1534
  • Ремінна Поліна Вікторівна Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-4978-0779
Ключові слова: COVID-19, фінансовий шок, вимірювання ризику, ECG, ETF, Value-at-Risk, волатильність, глибина шоку, рівень відновлення

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу фінансового шоку, який спричинений пандемією COVID-19. Оскільки за останні роки інтерес до відповідального інвестування зріз, а нещодавнє опитування показало що у свій інвестиційний підхід інтегрують ESG 75% респондентів по всьому світу, то об'єктом дослідження були процеси реагування на шок тридцяти ETF ESG компаній, що є одними із самих вагомих інвестиційних інструментів. ESG можна розшифрувати як «екологія, соціальна політика та корпоративне управління». У широкому значенні це сталий розвиток комерційної діяльності, що будується на наступних принципах:  відповідальне ставлення до довкілля (з англ., E - environment), тобто наскільки компанія активна у сфері захисту екології та природного середовища; висока соціальна відповідальність (з англ., S - social). Бізнес повинен забезпечувати працівникам достойні умови праці та рівні можливості працевлаштування, а також підтримувати громадські організації; висока якість корпоративного управління (з англ., G - governance). Йдеться про стандарти, якими керується менеджмент бізнесу, включаючи етичні методи ведення бізнесу, ґендерну різноманітність у раді директорів, відповідна до роботи працівника оплата праці, загальна прозорість бізнесу. Також у даній статті, проведено аналіз інвестиційного ризику та ризик-доходності упродовж шокового періоду пандемії COVID-19. Для дослідження використано три проміжки часу, а саме: до шоковий (тривав з 01.07.2019 по 15.01.2020), шоковий (з 16.01.2020 по 31.03.2020) та після шоковий (з 01.04.2020 по 31.10.2021) періоди. Запропоновано два показники для дослідження: глибина падіння та рівень відновлення прибутковості фінансових активів. Майже всі досліджувані показники продемонстрували досить гарне відновлення у обрані інтервали часу. Відношення ризику до доходності, у періоди «до шоку» та «після шоку», розглядаються із застосуванням двох підходів: волатильності та Value-at-Risk. У післяшоковий період обидва підходи демонструють підвищений ризик, але його ступінь по-різному варіюється.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Негрей Марина Володимирівна, & Ремінна Поліна Вікторівна. (2021). Вплив пандемії COVID-19 на фондовий ринок: ESG ETF кейс. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 79-89. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-08