Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації

  • Дергачова Вікторія Вікторівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-0317-8675
  • Воржакова Юлія Петрівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0521-3318
  • Хлебинська Олександра Ігорівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-7977-0483
Ключові слова: цифровізація, діджитал-інструменти, бізнес-процеси, інформаційні технології, цифрове середовище

Анотація

Стаття присвячена вивченню питань організації бізнес-процесів на підприємствах в умовах цифровізації, що особливо важливо в сучасних реаліях існування світу. Предметом дослідження виступають самі бізнес-процеси, а саме такі його види як основні, допоміжні, бізнес-процеси управління та бізнес-процеси розвитку. Об’єктом статті є процеси цифровізації, її складові та основні напрями впровадження у діяльність підприємств. Метою статті є визначення тенденцій розвитку та організації бізнес-процесів суб’єктів господарювання, із використанням сучасних інструментів організації процесу, і безпосередньо проведення цифровізації. Розглянуті різні аспекти сприйняття процесу цифровізації, розгляд можливого ототожнення таких понять як «діджиталізація», «цифрова трансформація» та «цифровізація». Так, безпосередньо зазначено, що  перехід у цифрове середовище передбачає таке всеохоплююче та широкомасштабне явище, яке торкається усіх аспектів діяльності бізнес-організації, як “цифрова трансформація”. Наведені складові цифровізації бізнес-процесів підприємства, які складаються із визначених процедур та напрямків реалізації. Так, до процедур віднесені документообіг, аналіз даних, організація діяльності, а напрямами реалізації цифровізації є виробничі процеси, контроль робіт та якості продукції, логістична діяльність, створення додаткової вартості товару, комунікаційна політика. У роботі наводиться логіко-структурна схема з технологію організації бізнес-процесів в умовах цифровізації підприємства. За допомогою даної технології, підприємства мають значні переваги, а саме: швидкий доступ до баз даних щодо клієнтів підприємства, виду економічної діяльності; належне використання наявних ресурсів таких даних та потенціалу прогнозного моделювання; швидко і максимально точно прогнозувати тенденції та реагувати на виклики ринку. Незважаючи на досить вагові позитивні зрушення в сфері цифровізації підприємств, існує ціла низка невирішених проблем, які можливо вирішувати за рахунок діджитал-інструментів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Дергачова Вікторія Вікторівна, Воржакова Юлія Петрівна, & Хлебинська Олександра Ігорівна. (2021). Організація бізнес-процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 60-68. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06