Досвід медіації Європейського Союзу у Російсько-Грузинській війні 2008 року

  • Соловей Галина Сергіївна Національний університет «Києво-Могилянська Академія» https://orcid.org/0000-0002-9535-4447
  • Ковтун Катерина Володимирівна Національний університет «Києво-Могилянська Академія» https://orcid.org/0000-0002-8076-1840
Ключові слова: медіація, російсько-грузинська війна, вирішення конфліктів, міжнародний конфлікт, Грузія, Росія, Європейський Союз

Анотація

Статтю присвячено визначенню критеріїв оцінювання та поясненню причин ефективності та неефективності медіації Європейського Союзу в російсько-грузинській війні 2008 року. Аналіз ефективності втручання ЄС у конфлікти у ролі медіатора в Україні майже не досліджена: вітчизняна наукова думка розглядає миротворчу діяльність ЄС у широкому значенні, однак конкретно на медіації не фокусується. Ця стаття є спробою наукової оцінки ефективності діяльності ЄС як медіатора в російсько-грузинській війні на основі розроблених критеріїв. Робота написана в загальних рамках парадигми вирішення конфліктів, також використано елементи конструктивістської парадигми задля пояснення наявного в конфліктній системі мета-конфлікту – різницю наративів конфліктуючих сторін, що зменшувала можливість успішної медіації. За допомогою методу кейс-стаді було розкрито контекст та процес європейської медіації. Історичний метод було застосовано для визначення глибинних причин конфлікту. За допомогою методу дискурс-аналізу було визначено особливості конфліктної системи. У роботі визначено теоретичні підходи до оцінки ефективності втручання, охарактеризовано особливості конфліктної системи російсько-грузинської війни, описано процес втручання Європейського Союзу в конфлікт. Проаналізовано ефективність медіації на двох етапах – медіацію в «гарячій фазі» конфлікту та посередництво на Женевських переговорах. Ефективність на кожному з етапів оцінено відповідно до критеріїв, сформованих на основі вищезгаданих теоретичних підходів. Було проаналізовано контекстуальні (мотивація сторін, важелі впливу медіатора) та процесуальну (стратегія медіатора) незалежні змінні. Результат дослідження полягає в тому, що ступінь ефективності втручання визначила взаємодія цих чинників на кожному з етапів, а не конкретний з-поміж них. Підхід, використаний у цьому дослідженні, може застосуваватися до оцінки ефективності медіації як ЄС, так і інших акторів під час врегулювання конфліктів на пострадянському просторі, зокрема, і в випадку російсько-української війни, що залишилася поза межами аналізу, проведеного в цьому дослідженні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Соловей Галина Сергіївна, & Ковтун Катерина Володимирівна. (2021). Досвід медіації Європейського Союзу у Російсько-Грузинській війні 2008 року. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 35-48. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-04