Проблеми побудови консолідованих стратегій управління корпоративною інформаційною безпекою в регіоні ЕМЕА

  • Лубенець Сергій Васильович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-1061-8763
  • Харченко Ігор Михайлович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1372-0408
  • Новікова Людмила Вікторівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4640-2908
Ключові слова: інформаційні технології, інформаційна безпека, управління інформаційною безпекою, стратегії управління, консолідована стратегія управління, служба ІТ, служба безпеки

Анотація

Розглянуто проблеми розробки та побудови універсальної консолідованої стратегії взаємодії служб ІТ та інформаційної безпеки, яка ґрунтується на вивченні та глибокому аналізі статистичних даних, що стосуються існуючої ситуації із взаємодією корпоративних служб ІТ і безпеки в різних міжнародних компаніях різних галузей і країн світу, з урахуванням досвіду відповідних фахівців, експертів та аналітиків. Предметом дослідження в статті є питання оптимальної взаємодії служб ІТ і безпеки у забезпеченні високого рівня корпоративної інформаційної безпеки в регіоні ЕМЕА. Мета – полягає в аналізі проблематики щодо побудови та реалізації консолідованих стратегій управління ІТ та безпекою з метою усунення неузгодженості та підвищення ефективності роботи відповідних служб для забезпечення дієвої інформаційної безпеки організацій на прикладі регіону ЕМЕА. Завдання: обробка та аналіз результатів онлайн-опитування, що стосується взаємодії служб ІТ і безпеки компаній і організацій різних галузей в різних країнах і регіонах світу, в тому числі в регіоні ЕМЕА; дослідження проблем та переваг побудови консолідованої стратегії управління ІТ та забезпечення інформаційної безпеки в регіоні ЕМЕА; розробка рекомендацій щодо вирішення існуючих проблем у виробленні і побудові корпоративних стратегій ефективного управління ІТ та забезпечення інформаційної безпеки. Використовується загальнонауковий метод системного аналізу – для визначення особливостей взаємодії служб ІТ і безпеки компаній і організацій різних галузей в різних регіонах світу, а також для досліджень проблем і переваг уніфікованої консолідованої стратегії управління ІТ та забезпечення інформаційної безпеки. Отримано такі результати: на основі кількісної та якісної оцінки, а також аналізу результатів опитування фахівців та експертів у сфері ІТ та безпеки в регіоні EMEA визначено участь підрозділів компаній у розробці та реалізації стратегій у сфері інформаційної безпеки; визначено основні задачі ІТ-служб і служб безпеки в організації їх спільної роботи та узгодження дій між собою; досліджено основні перешкоди в організації спільної роботи ІТ-служб та служб безпеки компаній, серед яких суттєвими є істотна напруженість та конфлікти між співробітниками служб, глобальний та регіональний брак кваліфікованих кадрів, технічні складнощі. Висновки: встановлено, що консолідована стратегія управління ІТ та забезпечення інформаційної безпеки на основі досягнень в галузі безпеки і технологій здатна допомогти вирішити основні проблеми ефективної взаємодії відповідних служб компаній; розроблено ряд рекомендацій щодо вирішення існуючих проблем побудови корпоративних стратегій ефективного управління ІТ та забезпечення інформаційної безпеки, що покликані сприяти усуненню неузгодженості та підвищенню ефективності роботи відповідних служб для забезпечення дієвої інформаційної безпеки організацій у регіоні EMEA в різних організаціях і компаніях, не залежно від сфери їх діяльності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Лубенець Сергій Васильович, Харченко Ігор Михайлович, & Новікова Людмила Вікторівна. (2021). Проблеми побудови консолідованих стратегій управління корпоративною інформаційною безпекою в регіоні ЕМЕА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 24-34. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-03