Енергетична політика країни в контексті екологізації світової економіки

  • Кузнєцова Катерина Олександрівна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0003-0162-1071
  • Ченуша Олександр Сергійович Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» http://orcid.org/0000-0001-7184-2705
Ключові слова: генерація електроенергії, екологізація, енергетична дипломатія, енергетична політика, паливні ресурси

Анотація

Прискорення економічних процесів в світі зумовлює необхідність швидкого реагування на зміни, що при розгляді переходу до екологізації економіки має відображатися в енергетичній політиці держави. Об’єктом дослідження в даній статті є паливно-енергетичний сектор країн світу, а предметом дослідження – енергетична політика. Метою наукової статті є оцінювання тенденцій розвитку  паливно-енергетичного комплексу України в сучасних умовах та визначення ключових трендів його розвитку; визначення основних напрямів енергетичної політики та дипломатії країни в умовах екологізації світової економіки. Використані методи дослідження: метод аналізу, синтезу, систематизації, порівняння, абстрактно-логічний метод, статистичні методи дослідження економічних процесів. Основними результатами стало: визначення запасів паливних ресурсів України та її природно-ресурсного потенціалу; аналіз кінцевого енергоспоживання та встановлення тенденцій зміни рівня енергоємності ВВП; оцінювання структури генерації електроенергії України та зміни частки відновлювальних джерел енергії; встановлення способів заохочення екологізації промисловості та перспектив впровадження екологічного підходу; визначення напрямів енергетичної політики та дипломатії України в контексті екологізації світової економіки. Отже, в сучасних умовах господарювання важливою умовою ефективного функціонування будь-якої економічної системи стала гнучкість і здатність швидко адаптуватися до умов ринку. Тому розроблення розгалуженої системи завдань енергетичної стратегії держави з розробленими відповідно до реалій конкретної системи господарювання є запорукою успіху енергетичної політики. А налагодження співробітництва в енергетичній сфері дозволить перейняти досвід розвинутих країн світу та інтегруватися в європейське та світове енергетичне співтовариство. Екологічний вектор розвитку енергетичних систем стає невід’ємною тенденцією вже багато років та найближчим часом стане константою для ефективного розвитку країни. Тому впровадження превентивних заходів щодо екологізації економіки є актуальним питанням енергетичної політики України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-12-30
Цитовано
Як цитувати
Кузнєцова Катерина Олександрівна, & Ченуша Олександр Сергійович. (2021). Енергетична політика країни в контексті екологізації світової економіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (14), 8-15. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-01