Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області)

  • Панова Ірина Олексіївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1975-5644
  • Журавчак Ярослава Зіновіївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7842-2954
Ключові слова: гастрономічний туризм, гастрономічній фестивалі, гастрономічні ярмарки, гастрономічні тури

Анотація

На сьогоднішній день туристичний бізнес залишається перспективних напрямом розвитку економіки України, незважаючи на низку проблем викликаних пандемією COVID-19. Гастрономічний туризм поступово набуває популярності серед споживачів, що пояснюється їх прагненням до нових гастрономічних вражень і смакових відчуттів. Саме цей вид туризму розкриває особливості автентичної технології приготування місцевих страв, традицій їх споживання, вчить навичкам кулінарного мистецтва, а гастрономічні фестивалі та ярмарки з кожним роком відвідують більше гостей, навіть з-за кордону. Закарпаття є однією з основних гастрономічних дестинацій України. Велика кількість національностей, які мешкають на цій території створюють унікальну кулінарну культуру і традиції. Все це робить Закарпаття не схожим на жоден інший регіон та сприяє розвитку гастротуризму. Предмет дослідження статті є проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області). Мета – дослідження проблем та перспектив розвитку гастрономічного туризму в Закарпатській області Україні. Завдання: аналіз дестинації гастрономічного туризму в Україні, а також визначення перспектив розвитку гастрономічного туризму в Закарпатській області. Використовуються загальнонаукові методи: аналітичний, оціночний, порівняльний, статистичний, графічний, описовий, картографічний. Отримано наступні результати: виявлено основні дестиніації гастрономічного туризму в Україні та його перспективи розвитку в Закарпатській області. Зроблено висновок, що для подальшого розвитку та популяризації гастрономічного туризму на Закарпатті важливими є державна та регіональна підтримка області; створення ефективної маркетингової політики; підвищення рівня кваліфікації трудових ресурсів в сфері туризму; збільшення кількості гастро-подієвих заходів (винних та сирних ярмарок, а також фестивалів); покращення якості та урізноманітнення гастрономічних турів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Басюк Д. І. Етногастрономічний туризм в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Стійкий розвиток України: проблеми та перспективи. зб. матеріалів доп. учасн. IV наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський. 2016. C. 121-123.

Басюк Д. І. Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 2012. №45. С. 128-132.

Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / за ред. Д.І. Басюк. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. 316 с.

Бідзіля Ю. Проблема міжкультурної комунікації в поліетнічному інформаційному просторі (на прикладі. Закарпаття). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : філологія. 2009. Вип. 21. С. 125-134.

Кукліна Т. С. Гастрономічний туризм на туристичному ринку України. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований - 2013». URL: http://www.sworld.com.ua/konfer30/682.pd

Лесів А. Ковбаса з лекваром та суп із папороті. На Закарпатті можна скуштувати кулінарну екзотику. Закарпаття онлайн. URL: https://zakarpattya.net.ua/Zmi/107457-Kovbasa-z-lekvarom-ta-sup-iz-paporoti

Гастрономічний туризм Закарпаття: сучасний стан і перспективи. Географія та туризм: наук.зб. / за ред. О.О. Любіцева. Київ: Альфа-ПІК, 2018. Вип. 45. С. 150.

Марценюк Л. В. Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. 2015. №3. С.76-82. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/8893/1/Martsenyuk.pdf.

Поперечна Д. Гастрономічні прогнози-2018 від Федора Шандора. URL: http://uzhgorod.in/ua/statti/2018/gastronomichni_prognozi_2018_vid_fedora_shandora

Бідзіля Ю. М. Проблема міжкультурної комунікації в поліетнічному інформаційному просторі (на прикладі. Закарпаття). Вісник Ужгородського національного університету. 2009. Вип. 21. С. 125-134.

Стрішенець О. М. Маркетингове дослідження фінансово-економічних результатів та стратегічних позицій виробників кавової продукції в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том. 3. №3. С. 219-227.

Асоціація сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в Україні. URL: http://agvt.nuft.edu.ua/

Державна прикордонна служба України. Офіційний веб-сайт. URL https://dpsu.gov.ua/

Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalna-strategiya-rozvytku-zakarpatskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/

Сильна пасіка. URL: https://pasika.pp.ua/

Гастрономічний туристичний шлях. URL: http://www.transcarpathiatour.com.ua/marshrut_gastr

Global Culinary Tourism Market 2019-2023. URL: https://www.businesswire.com/news/home/20190129005605/en/Global-CulinaryTourism-Market-2019-2023-Growing-Popularity-of-Sustainable-and-OrganicCulinary-Tourism-to-Boost-Growth-Technavio

Global Report on Food Tourism. URL: https://tourlib.net/wto/food-tourism2012.pdf.

World Tourism Organization. URL: http://www2.unwto.org/ru

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Панова Ірина Олексіївна, & Журавчак Ярослава Зіновіївна. (2021). Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні (на прикладі Закарпатської області). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 196-208. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-20