Хорватський ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності

  • Панасенко Ганна Сергіївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-2945-583X
  • Борщ Надія Андріївна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: глобалізація, регіоналізація, сфера послуг, ринок туристичних послуг, туризм, Хорватія, туристичні показники, конкурентоспроможність, Всесвітній економічний форум

Анотація

На сьогоднішній день міжнародний туризм є однією з провідних сфер міжнародної економічної діяльності. Беззаперечний вплив туризму позначається на світовій економіці та безпосередньо на господарстві окремих країн світу. Завдяки активній діяльності уряду щодо зростання інвестиційної привабливості країни Хорватія з кожним роком стає все більш цікавою для туристів як у Європі, так і у всьому світі. Актуальність дослідження полягає у необхідності пошуку нових ринків туристичних послуг у Європі, до яких можна віднести дану республіку. Через це предметом дослідження в статті є основні показники конкурентоспроможності Республіки Хорватії на європейському туристичному ринку. Метою роботи є аналіз ролі держави Хорватії на міжнародній арені у туристичній сфері. Виходячи з мети, постають такі завдання: проаналізувати роль Хорватії у світі туристичних послуг, виокремити її конкурентні переваги та недоліки, розглянути механізми покращення положення Хорватії у рейтингу конкурентоспроможності, виявити позитивні та негативні сторони у туристичній сфері даної держави порівняно з іншими туристичними центрами світу. Під час написання статті були використані такі загальнонаукові методи досліджень, як: індукції, аналізу, табличні, описові, історичні, математичні, обробка статистичних даних, метод експертних думок, прогностичний. Отримано такі результати: у роботі проаналізовано місце Хорватії на ринку туристичних послуг. Зокрема, проводиться дослідження сучасного стану світового ринку туристичних послуг, його особливостей, місця Хорватії у сфері туризму. Окрім цього, звернено увагу на період пандемії, його вплив на стан туристичного бізнесу як у Республіці, так і у всьому світі, та шляхи вдосконалення рівня конкурентоспроможності Хорватії. Висновки: аналіз місця Хорватської Республіки на світовому ринку туристичних послуг доцільно використовувати для покращення якості обслуговування в даній сфері, просуванні туристичного бізнесу країни на європейський ринок.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню конкурентоспособности путешествий и туризма. URL: https://bit.ly/3aOmvm2 (дата звернення 04.02.21)

Гудзеляк І. І., Уманців Б. Б. Хорватія: суспільно-географічна характеристика. Навчальний посібник. Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 136 с.

Завьялов Г.А. Особенности развития туристического бизнеса в Хорватии. Москва, 2013. 47 с.

Итоги туристического сезона в Хорватии: впервые без туристов из России. The Page. URL: https://bit.ly/3rAzFtA (дата звернення: 04.02.21).

Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма. Организация Объединенных Наций. URL: https://bit.ly/3aP8PqT (дата звернення: 25.01.21).

Косолапов Н. А. Глобализация: сущностные и международно-политические аспекты. Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 3. С. 69–73.

Кругляк М. Е. Туризм у постюгославських державах. Хорватія: приклад для України. Київ: Гілея: Науковий вісник. 2017. № 120. С. 101–105.

Матвієнко Н. М. Конкурентоспроможність Хорватії на світовому ринку туристичних послуг: досвід для України. Часопис картографії. 2017. Вип. 1. С. 93–107.

Матвієнко Н. Управління регіональним розвитком туризму Хорватії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. 2014. Вип. 1. С. 64–66

Матвієнко Н. Матвієнко В. Чинники розвитку туризму в Хорватії. Київ: Географія. 2018. Т. 3, № 72. С. 81–88.

Число прибытий – Ranking, 2020 – knoema.com. Knoema. URL: https://bit.ly/3p5UGuC (дата звернення: 30.01.21).

Морской туризм как инструмент для восстановления экономики после пандемии – INTERPARUS. URL: https://bit.ly/2N6XSsy (дата звернення: 26.01.21).

Общий вклад в ВВП (доля, %) – Ranking, 2019 – knoema.com. Knoema. URL: https://bit.ly/3aQlz0h (дата звернення: 29.01.21).

Перспективы развития мировой экономики (ПРМЭ). IMF. URL: https://bit.ly/3rA9cfK (дата звернення: 25.01.21).

Пестушко В. Ю. Макроекономічна роль туризму: сучасні реалії країн світу. Ужгород: Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2020. № 29. С. 114–119.

Толочко А.О. Розвиток європейського ринку туристичних послуг: дис. канд. геогр. наук: 08.00.02. Київ, 2012.

Bosnić Irena, Stanišić Jelena, Tubić Dejan. Role of destination management in strengthening the competitiveness of Croatian tourism. Ekonomski Vjesnik. 2014. No. 1. P. 153–170.

Croatia’s tourism accounts for 53 % of the previous year’s overnight stays // Seahelp news URL: https://bit.ly/3q0hltv (дата звернення: 04.02.21)

Republic of Croatia Edition 2020 Tourism in figures. Ministry of Tourism Republic of Croatia. Zagreb, 2019. 43 p.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Geneva : World Economic Forum, 2015. 519 p.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Geneva : World Economic Forum, 2017. 387 p.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Geneva : World Economic Forum, 2019. 112 p.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Панасенко Ганна Сергіївна, & Борщ Надія Андріївна. (2021). Хорватський ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 186-195. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-19