Ефекти впливу цифровізації на макроекономічну стабільність в умовах пандемії COVID-19: практика ЄС

Ключові слова: економічне зростання, цифровізація, пандемія COVID-19, електронний бізнес, Світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності, бар'єр, макроекономічна стабільність

Анотація

 

Стаття присвячена дослідженню факторів впливу на валовий внутрішній продукт як основний індикатор соціально-економічного розвитку країни в умовах пандемії COVID-19. Предметом дослідження у статті є показники макроекономічної стабільності країн Європейського Союзу та країн, що не входять в ЄС.  Мета статті - оцінити взаємозв'язок між ВВП і дестабілізуючими економічними факторами для країн Європейського Союзу та країн, що не входять в ЄС, і - визначити роль цифровізації в забезпеченні економічного зростання країни. Завдання: дослідити тенденції зміни показників макроекономічної стабільності країни, визначити роль цифровізації в економічному розвитку, провести порівняльний аналіз показників цифровізації економіки та макроекономічної стабільності країн ЄС та країн, що не входять до ЄС. Використовуються загальнонаукові методи дослідження: аналізу - для визначення основних показників макроекономічної стабільності країн та виявлення тенденцій їх зміни під впливом процесів цифровізації; методи факторного аналізу – для виявлення драйверів, які найбільше впливають на показники макроекономічної стабільності країни. Отримані результати: визначено економічні бар'єри, якими супроводжувалась пандемія: різке зниження обсягів прямих іноземних інвестицій; зниження обсягів міждержавної торгівлі; скорочення обсягів виробництва в глобальному вимірі; зростання безробіття, скорочення робочого часу, тимчасові звільнення і відмова від пошуку роботи. Емпіричні оцінки, розраховані на основі кореляційного аналізу, дозволили зробити висновки про: тісній зворотний зв'язок між ВВП, імпортом, рівнем інфляції; невелику зворотну залежність між ВВП і ПІІ, рівнем безробіття, зовнішнім боргом, загальним державним валовим боргом; слабкий прямий зв'язок між ВВП і населенням, Світовим рейтингом цифрової конкурентоспроможності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Andrienko, O. E-commerce and Consumer Trends During Coronavirus. URL: https://www.semrush.com/blog/ecommerce-covid-19/;

Bhatti, A., Akram, H., Basit, H.M., Khan, A. U., Naqvi, S. M. R., Bilal, M. E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking. 2020, 13(2), 1449-1452.

Gao, X., Shi, X., Guo, H., Liu, Y. To buy or not buy food online: The impact of the COVID-19 epidemic on the adoption of e-commerce in China. PLoS ONE. 2020, 15(8). URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0237900

Pantelimon, F.-V., Georgescu, T. M., Posedaru, B.-S. The Impact of Mobile e-Commerce on GDP: A Comparative Analysis between Romania and Germany and how Covid-19 Influences the e-Commerce Activity Worldwide. Informatica Economica. 2020, 24(2), 27-41.

Nakhate, S. B., Jain, N. The Effect of Coronavirus on E-Commerce. Studies in Indian Place Names. 2020, 40(68), 516-518.

UNCTAD (2020). Covid-19 and E-commerce. Impact on businesses and policy responses. Retrieved URL: https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstict2020d12_en.pdf

Tiutiunyk, I., Zolkover, A., Lyeonov, S., Kwilinski, A., Vysochyna, A., Kostornova, S. The Innovative financial technologies and its impact on shadow transactions. Socio-Economic Challenges. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. 2020, 422-425.

Humenna, Y. H., Tymoshenko, S. Merits and challenges of digital economy in developing countries. Proceedings from the International Scientific and Practical Conference on Socio-Economic Challenges. 2020, 436-439.

Tiutiunyk, I. V., Humenna, Yu. G. Financing of eco-oriented Projects: theory and practice. Managing economic growth: marketing, management, and innovations. Prague: Prague Institute for Qualification Enhancement. 2016, 428-440.

Боронос, В. Г., Карпенко, І. В. Моделювання макроекономічних індикаторів розвитку регіонів: оцінка рейтингу. Збірник тез доповідей 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 2011, 143–146

International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/

IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. URL: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Гуменна Юлія Григорівна, Тютюник Інна Володимирівна, & Тверезовська Олександра Ігорівна. (2021). Ефекти впливу цифровізації на макроекономічну стабільність в умовах пандемії COVID-19: практика ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 70-77. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-07