Формування та реалізація маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі: етапи та показники оцінювання

  • Біловодська Олена Анатоліївна Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-3707-0734
  • Шебеда Катерина Вячеславівна Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: маркетингова стратегія, цифрове середовище, цільова аудиторія

Анотація

Одними з найважливіших для компаній на сьогодні є проблеми зростаючого конкурентного тиску з боку зарубіжних виробників, нарощування компетенцій споживачів; підвищення ролі позиціонування і, як наслідок, брендування продукції; прискорення процесів впровадження, активізації просування нових товарів і послуг; загострення необхідності побудови партнерських відносин з ключовими клієнтами в умовах звуження попиту на зрілих ринках; активізації пошуку нових регіональних ринків і споживчих ніш. У зв’язку з високою складністю та багатоаспектністю економічних процесів діяльності сучасних підприємств, дослідження в області Інтернет-маркетингу вимагають постійного вдосконалення через безперервний розвиток електронних технологій. Предметом дослідження статті є процеси формування та реалізації маркетингової стратегії у цифровому середовищі. Мета статті полягає в удосконаленні бізнес-процесів та системи показників оцінювання маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі. Використано загальнонаукові методи, такі як системний аналіз, синтез та абстрактно-логічний – для з’ясування особливостей маркетингової стратегії у цифровому середовищі; графічний та алгоритмізації – для удосконалення бізнес-процесів маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі. Отримано такі результати: досліджено етапи формування маркетингової стратегії в Інтернеті, проаналізовано циклічну модель SOSТАC, надані характеристики Інтернет-стратегії, описано моделі маркетингової активності, розроблено бізнес-процеси для реалізації стратегії та удосконалено систему показників її ефективності. Висновки: удосконалено бізнес-процеси реалізації маркетингової стратегії у цифровому середовищі медіакомпанії та систему показників її ефективності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Богашко О. Л., Чвертко Л. А. Перспективи застосування Інтернет-маркетингу на підприємствах. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : тези доп. І всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (5 жовтня 2018 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 48–51.

Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты продвижения в Сети. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 310 с.

Вирин Ф. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов. М.: Эксмо, 2010. 160 с.

Гавриков А.В. Эффективний сайт: алгоритм успеха. Интернет- маркетинг. 2013. №1. С. 18-29.

Голик В.С. Некоторые аспекты использования Интернет-маркетинга. Маркетинг в России и за рубежом. 2008. №2. С. 16-25.

Гузенко Г. М. Управління та вдосконалення маркетингової діяльності на підприємстві. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 227–234.

Давыдов В. В. Пошаговое руководство по созданию стратегии digital-маркетинга в сфере b-2-b. Интернет-маркетинг. 2016. № 2. С. 66- 80.

Жегус О.В. Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2015. Вип. 2. С. 227-238.

Ілляшенко С.М., Рудь М.П. Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування. Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип 24. Ч. 2. С. 37-42.

Канцлер К. А. Особливості Інтернет-маркетингу. Інформаційні технології в науці, управлінні, соціальній сфері та медицині: зб. наук. робіт ІІІ міжнар. наук. конф. 2016. 426 с.

Кожухівська Р.Б. Інтернет-технології в маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2012. Вип. 6 (2). С. 180-186.

Смит Б., Каталано Ф. Іnternet-маркетинг / пер. с англ. М : Издательский дом Вильямс, 2017. 304 с.

Babenko, V., Syniavska, O. Analysis of the current state of development of electronic commerce market in Ukraine. Technology audit and production reserves. 2018. Vol. 5, Nо 4(43). https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146341

Malyarets, L., Iastremska, O., Herashchenko, I., Iastremska, O., Babenko, V. Optimization of Indicators for Management of Enterprise: Finance, Production, Marketing, Personnel. Estudios de Economía Aplicada. 2021. Vol. 38-3(1), pp. 1-13. http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4028

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Біловодська Олена Анатоліївна, & Шебеда Катерина Вячеславівна. (2021). Формування та реалізація маркетингової стратегії медіакомпанії в цифровому середовищі: етапи та показники оцінювання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 50-59. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-05