Антикорупційний механізм та засоби детінізації у соціальній сфері

  • Августин Руслан Ростиславович Західноукраїнський національний університет http://orcid.org/0000-0003-3101-7107
  • Демків Ірина Олегівна Західноукраїнський національний університет http://orcid.org/0000-0001-6538-7988
Ключові слова: корупція, антикорупційна стратегія, тіньова економіка, соціальна сфера, сфера державних послуг, пенсійна система

Анотація

Найефективнішим засобом подолання корупції та тіньової економіки, особливо у соціальній сфері та сфері державних послуг є створення ефективних та легітимних «правил гри» (інституційного базису), який би «природнім» шляхом легалізував тіньові (у тому числі корупційні) кошти, що обертаються у національній соціально-економічній системі. Предметом дослідження статті є теоретико-методологічні засади та науково-практичні рекомендації з визначення пріоритетів та реалізації антикорупційного механізму у соціальній сфері. Мета – полягає у розробці антикорупційного механізму та засобів детінізації у соціальній сфері. Завдання: пошук інструментів, спрямованих на розвиток інституційного середовища протидії корупції, впровадження багаторівневої системи соціального страхування в сфері адміністративних послуг, пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, інших соціальних сферах на всіх рівнях управління. Використовуються методи  системного підходу – при розробці положень антикорупційного механізму детінізації відносин у соціальній сфері і системі державних послуг. Отримано такі результати: запропоновано використання наступних антикорупційних стратегій в умовах України: санкційна – у межах якої принципал визначає жорсткість, періодичність, рівень ієрархії для застосування санкцій; ротаційна – для кожного елемента владної ієрархії визначається певний період часу, протягом якого він займає своє становище, після закінчення цього часу елемент покидає ієрархію (відставка, перехід або переведення рішенням керівництва на іншу посаду тощо); мотиваційна  – заохочення елемента ієрархії до діяльності у правовому полі. Для досягнення максимального ефекту пропонується використання усіх трьох стратегій у комплексі з переважанням найбільш адекватної. Висновки: Запропоновані засоби подолання корупції та тіньової економіки на противагу вже усталеним і, як показала практика, недостатньо ефективним заходам в частині люстрації доходів, нагляду за діями держслужбовців, стандартизації виконання посадових обов’язків, створення додаткових державних органів і структур та ін., обґрунтовано методичні положення підходу, в основі якого поєднання двох складових: інституційного та страхування корупційних ризиків. Це дозволяє розвинути інституційне середовище протидії корупції, впровадити багаторівневу систему реалізації функцій соціального страхування в сфері адміністративних послуг, пенсійного забезпечення, освіти, охорони здоров’я, інших соціальних сферах, що спрямована на взаємодію антикорупційних органів та інституцій детінізації соціально-економічних відносин.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Августин Р. Р. Узагальнення світового досвіду формування ефективної системи детінізації національного господарства. Науковий вісник НЛТУ України . 2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uzagalnennya-svitovogo-dosvidu-formuvannya-efektivnoyi-sistemi-detinizatsiyi-natsionalnogo-gospodarstva

Freitas F. D. and Luis Varricchio S. (2013). A power system dynamical model in the matrix polynomial description form," 2013 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Vancouver, BC, 2013, pp. 1-5, doi: 10.1109/PESMG.2013.6672952.

Бригілевич І. Діяльність ЦНАП та оцінка якості надання адміністративних послуг. URL: http://old.decentrаlizаtion.gov.uа/pics/аttаchments/Posibniik_CNАP.pdf.

Діяльність Пенсійного фонду (основні завдання та нормативно-правові засади діяльності органу). URL: http://www.pfu.gov.uа/informаtsiyа/strukturа/tsentrаlnij-аpаrаt/diyаlnist-pensijnogo-fondu-osnovni/.

Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas. URL: http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf

Avhustyn R., Demkiv I. and Kotys N. Modeling the Assessment of the Probability of Shadowing and Spread of Corruption in the Social System and the Sphere of Public Services, 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019, pp. 388-392, doi: 10.1109/ACITT.2019.8780106.

Syed Mohamed, Mohamed Ariff and Ratnatunga, Janek (2008) Do accounting and finance tools serve governance? International Journal of Economics and Management, 2 (1). pp. 1-27.

Stаte budget revenue аnd expenditure, yeаrs 15 Mаy 2018. URL: https://www.stаt.ee/5372.

Зенюк Д.А., Малинецкий Г.Г., Фаллер Д.С. Социальная модель коррупции в иерархических структурах. Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2013. № 87. 27 с.

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Августин Руслан Ростиславович, & Демків Ірина Олегівна. (2021). Антикорупційний механізм та засоби детінізації у соціальній сфері. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13), 27-37. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-03