Гендерна політика Європейського Союзу в Україні: нові тенденції та сталі виклики

  • Надія Артурівна Казакова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-4592-1466
  • Булгакова Ольга Олексїівна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-0077-6728
Ключові слова: гендер, гендерна політика, Європа, ЄС, міжнародні відносини, Стратегія гендерної рівності, фемінізація

Анотація

Стаття є присвяченою визначенню нових тенденцій та сталих викликів гендерної політики ЄС в Україні, що стало особливо нагальним та неминучим в умовах пост-пандемічної глобальної кризи, спровокованої поширенням коронавірусу COVID-19. Предметом дослідження в статті виступають зовнішні та внутрішні кроки з боку влади щодо втілення гендерного рівноправ’я в усіх сферах буття українського народу, починаючи з 90-х років минулого століття і до сьогодні. Мета даної роботи полягає в аналізі основних етапів гендерної політики Європейського Союзу в Україні та визначенню основних шляхів її запровадження на економічному, правовому, соціальному та науково-освітньому рівнях. Завдання: провести аналогії та відокремити головні відмінності щодо імплементації різноманітних механізмів гендерної рівності в нашій державі та країнах-членах ЄС; здійснити детальний аналіз ключових гендерних віх та концептів, що є закладеними в Європейській політиці сусідства («ЄПС»); простежити динаміку та основні тенденції гендерних рейтингів України на підставі Глобального звіту про гендерний розрив та розглянути перспективи подолання будь-яких проявів гендерної нерівності в нашій державі. Загальнонаукові методи, що були використані в цій роботі: історичний – для чіткої хронологізації тих або інших явищ міжнародної арени, що у різноманітний спосіб впливали на розвиток гендерної політики в Україні; компаративний та контент-аналіз – для виокремлення основних тенденцій розвитку рівноправ’я між представниками обох статей та різних гендерів в країнах ЄС (взятих у даному випадку за зразок) та в нашій державі з урахуванням особливостей менталітету та так званого «психологічного» генотипу кожного з обраних народів. Отримано такі результати: гендерна політика ЄС в Україні є складовою соціальної політики нашої держави й саме тому і досі залишається у недостатній спосіб підтримуваною низкою провідних інститутів загальнонаціонального значення. Висновки: актуалізація проблематики гендерного рівноправ’я в нашій країні є наразі обумовленою двома головними чинниками – зростанням кількості самогубств серед представників чоловічої статі внаслідок психологічно-економічної кризи, зумовленої наслідками пандемії COVID-19 та значного «стрибка» щодо такого явища як домашнє насильство внаслідок поширення вже зазначеної інфекції; необхідним є введення загальнодержавних освітніх програм з поширення академічних знань щодо проблематики гендерного рівноправ’я з-посеред всіх кластерів українського суспільства, особливо для дітей, молоді та людей похилого віку, яких прийнято відносити до найбільш вразливих категорій населення в будь-якій країні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV. URL: https://cutt.ly/LynDc00 (дата звернення: 17.04.2021)

Ганзицька Т. С. Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика. Форум права. 2012. № 4. С. 189-193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата звернення: 20.04.2021)

Найдич М. А. Гендерна проблематика у політиці Європейського Союзу. 2012. С. 195-200

Kisselyova O. Gender Implications of the European Union – Ukraine Trade Relations. 2007. P. 2

Державна фіскальна служба України (2021) Європейська політика сусідства та потенціал нової Посиленої угоди Україна – ЄС як чинники європейської інтеграції України. URL: https://cutt.ly/Ub6NUwX (дата звернення: 25.04.2021)

План дій «Україна – Європейський Союз». Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/YynGszD

European neighbourhood and partnership instrument (2006) Ukraine. Country strategy paper 2017-2013. P.2

World Economic Forum. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/ (Last accessed: 17.04.2021)

Top Ten. URL: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/top-ten/ (Last accessed: 1.05.2021)

The Global Gender Gap Report 2013. P. 8

Індекс гендерного розриву: в Україні та світі. Київський політехнік. URL: https://kpi.ua/2019-kp8-2 (дата звернення: 5.05.2021)

Global Gender Gap Report 2020. URL: https://cutt.ly/zynLx26 (Last accessed: 7.05.2021)

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Верховна Рада України. URL: https://cutt.ly/EynVxRQ (дата звернення: 8.05.2021)

Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. Gender Museum. URL: http://gender.at.ua/load/1-1-0-201 (дата звернення: 5.04.2021)

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249175778 (дата звернення: 15.05.2021)

Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Урядовий портал. URL: https://cutt.ly/gynKqIA (дата звернення: 18.05.2021)

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Урядовий портал. URL: https://cutt.ly/gynKtBF (дата звернення: 20.05.2021)

«Стратегія упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020». Всеосвіта. URL: https://cutt.ly/HynKg7k (дата звернення: 30.04.2021)

Про гендерну політику в Україні. Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти. URL: https://cutt.ly/CynKbCG (дата звернення: 7.05.2021)

Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249175778 (дата звернення: 8.05.2021)

Совместная декларация Саммита Восточного партнерства. Представительство Европейского союза в Беларуси. URL: https://cutt.ly/yynLqC8 (дата обращения: 17.05.2021)

На равных? Как Украина решает вопросы гендерного равенства. Рада зовнішньої політики «Українська призма». URL: https://cutt.ly/RynLt5V (дата обращения: 18.05.2021)

Домашнє насильство та карантин: в умовах обмежень проблема загострюється. EUAM Ukraine. URL: https://cutt.ly/KynLaux (дата звернення: 12.05.2021)

ГО «Ла Страда-Україна». URL: https://cutt.ly/GynLlv9 (дата звернення: 10.05.2021)

Опубліковано
2021-06-29
Цитовано
Як цитувати
Надія Артурівна Казакова, & Булгакова Ольга Олексїівна. (2021). Гендерна політика Європейського Союзу в Україні: нові тенденції та сталі виклики. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (13). https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-13-01