Сільський туризм та його геопросторова організація на Полтавщині

  • Angela Shukanova Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка http://orcid.org/0000-0002-9520-713X
  • Liubov Vishnikina Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка http://orcid.org/0000-0003-0976-5512
  • Oleksandr Fediy Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-4879-9523
Ключові слова: сільський туризм, сільський зелений туризм, заклади розміщення, геопросторова організація, Полтавська область

Анотація

Стаття присвячена актуальній наразі проблемі розвитку сільського туризму на всеукраїнському та регіональному рівнях. У роботі здійснено огляд публікацій, присвячених сільському туризму, який довів, що дослідження розвитку та геопросторової організації сільського туризму у Полтавській області вимагає подальших розвідок; проаналізовано вітчизняну законодавчу базу, яка є підґрунтям розвитку сільського туризму; висвітлено наукові підходи до понятійно-термінологічного апарату сільського туризму; систематизовано об’єкти туристичного інтересу. За результатами проведеного дослідження з’ясовано тлумачення поняття «сільський туризм» у вузько-предметному розумінні (форма рекреаційно-туристичного непрофесійного підприємництва сільських жителів на сільських територіях із збереженням їх природної і культурної самобутності із демонстрацією туристам традиційного сільського способу життя) та у широкому розумінні (будь-які форми проведення вільного часу туристами та екскурсантами в сільському середовищі, як території поза містом включно лучно-лісові території та акваторії). Для виокремлення закладів розміщення сільського туризму запропоновано керуватися Мінімальними міжнародними стандартами якості Європейської федерації сільського туризму EuroGites, адаптованими до прийнятих в Україні типів поселень. На прикладі Полтавської області узагальнено різноманіття пропозицій типів садиб сільського туризму за переважаючими послугами. За даними відкритих Інтернет-джерел та офіційними даними Полтавської обласної та районних державних адміністрацій побудовано карту «Садиби та послуги сільського туризму в Полтавській області», на основі аналізу якої виділено 6 центрів сільського туризму області (Опішнянський, Диканський, Ново-Санжарський, Великобагачанський, Кременчуцький, Березоворудський) та їх туристичну спеціалізацію. Решетилівський район названо як найбільш перспективний, але не реалізований у сфері сільського туризму. Визначено потенціальні напрямки розвитку сільського туризму на Полтавщині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kostrytsia M. M. (2016) Silskyi turyzm: teoriia, metodolohiia, praktyka (etnoistorychnyi turystychnyi klaster «Drevlianska zemlia») [Rural tourism: theory, methodology, practice (ethnohistorical tourist cluster "Drevlyanska land")]. Zhytomyr: ZhDTU. (in Ukraine)

Luzhanska T. Yu., Makhlynets S.S., Tebliashkina L.I. (2018) Silskyi turyzm: istoriia, sohodennia ta perspektyvy [Rural tourism: history, present and prospects]. Kyiv. Kondor. (in Ukraine)

Zaburanna L. V., Kulik A. V. (2013) Konkurentostiikist pidpryiemstv silskoho zelenoho turyzmu: teoriia, mekhanizm formuvannia ta upravlinnia [Competitiveness of rural green tourism enterprises: theory, mechanism of formation and management]. Kyiv. (in Ukraine)

Pecheniuk A. P. (2018) Formuvannia stratehii rozvytku silskoho zelenoho turyzmu [Formation of a strategy for the development of rural green tourism].Kamianets-Podilskyi. (in Ukraine)

Penkovskyi V. S. (2017) Formuvannia ta rozvytok hospodarstv silskoho zelenoho turyzmu [Formation and development of rural green tourism farms]. Poltava. (in Ukraine)

Makhovka V. (2014) Silskyi (zelenyi) turyzm yak napriam rozvytku silskykh terytorii u Poltavskii oblasti [Rural (green) tourism as a direction of development of rural areas in Poltava region]. Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie. Vol. 19, pp. 130-140. (in Ukraine)

Rozvytok turyzmu na zasadakh spivrobitnytstva terytorialnykh hromad (2019) [Development of tourism on the basis of cooperation of territorial communities]. Navchalnyi posibnyk Za zah. redaktsiieiu Tolkovanova V.V., Chernysh I.V., Zhuravlia T.V. Kyiv. 351 с. (in Ukraine)

Halych O., Shevchenko I. (2010) Zelenyi turyzm: sutnist ta perspektyvy rozvytku na Poltavshchyni [Green tourism: the essence and prospects of development in Poltava region.]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Ekonomichni nauky. Vol. 1, рр. 38-45. Available at: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/5433 (in Ukraine)

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. Document 324/95-VR, from 04.11.2018 (in Ukrainian).

Silskyi turyzm. Informatsiino-analitychnyi portal APK Ukrainy [Rural tourism. Information and analytical portal of the AIC of Ukraine]. Available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/rozvitok-silskih-teritorij/silskij-turizm)

Pro silskyi turyzm. Natsionalna turystychna orhanizatsiia Ukrainy [About rural tourism. National Tourist Organization of Ukraine]. Available at: http://www.ntoukraine.org/year2020_ua.html

Spilka spryiannia rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Ukraini [Union for the Promotion of Rural Green Tourism in Ukraine] Available at:https://www.greentour.com.ua/history

Zakon Ukrainy «Pro osobyste selianske hospodarstvo». [Law of Ukraine «On personal peasant economy»]. Document 742-IV, from 05.04.2015 (in Ukrainian).

Korobenko R.I. (2017) Henezys poniattia «silski terytorii» ta yoho sutnist [The genesis of the concept of «rural areas» and its essence]. Ekonomika APK. Vol. 3, рр. 92-96 (in Ukraine)

Eurogites quality assessment standards for rural tourism accommodations (international level) Eurogites. Available at: http://quality.countryholidays.lv/home;jsessionid=D39239FAE3AD6ABC6ABAAD393F5E935E

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shukanova, A., Vishnikina, L., & Fediy, O. (2020). Сільський туризм та його геопросторова організація на Полтавщині. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 261-271. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-26