Стан доходів і витрат українських інститутів громадянського суспільства як відображення ефективності організації фінансів громадянського суспільства

  • Iryna Tkachuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0003-1081-8693
Ключові слова: громадянське суспільство, організації громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства, неурядові організації, політичні партії, доходи, видатки, ефективність

Анотація

Метою статті є дослідити особливості формування доходів та видатків інститутів громадянського суспільства в Україні (з точки зору громадських організацій та політичних партій) та висвітлити їх як відображення ефективності функціонування фінансів організації громадянського суспільства. Методологія / підхід. Робота складається з декількох етапів. По-перше, висвітлено розуміння автором категорії "ефективність фінансів громадянського суспільства". Це відповідає особливостям функціонування інститутів громадянського суспільства в Україні та світі. Саме дослідження полягає у покроковому аналізі особливостей формування доходів та видатків інститутів громадянського суспільства в Україні (з точки зору громадських організацій та політичних партій) та їх взаємозв'язку як відображення ефективності фінансів громадянського суспільства. Висновки. Співвідношення доходів та витрат українських громадських організацій та політичних партій у досліджуваному періоді характеризувало стан професіоналізму фінансової звітності та планування. Воно залежить від механізму державного регулювання та нагляду за фінансами громадських організацій та інших інститутів громадянського суспільства. Таким чином, вдосконалення існуючого механізму державного регулювання у галузі фінансів інститутів громадянського суспільства може стати важливим кроком на шляху не лише підвищення ефективності фінансів громадянського суспільства, але й прозорості державного сектору. Оригінальність / цінність. Стаття є оригінальним комплексним дослідженням, результати якого будуть корисними як для керівників окремих організацій громадянського суспільства, так і для розробників державної стратегії побудови громадянського суспільства. Таким чином, населення, організації громадянського суспільства, держава та саме громадянське суспільство отримують користь від дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chesno. The civil movement (2020). «The gold of the parties». Retrieved from: https://zp.chesno.org/

MinFin. Official web-site (2020). Minimal wage in Ukraine. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/

Ministry of Justice of Ukraine (2019). Information on political parties registered in the manner prescribed by law as of January 1, 2019. Retrieved from: https://minjust.gov.ua/m/4561.

State Statistic Service (2020). Official materials. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. (in Ukrainian)

Tkachuk, I. (2016). Ukrainian NGOs activities funding. Chernivtsi: Tehnodruk [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine (2001). About the political parties of Ukraine. (Act No. 2365-III, April 5). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Tkachuk, I. (2020). Стан доходів і витрат українських інститутів громадянського суспільства як відображення ефективності організації фінансів громадянського суспільства. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 197-223. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-21