Прикладні засади звуження ніші як інноваційної стратегії просування у соціальних мережах в умовах діджиталізації бізнесу та формування цифрового середовища

  • Olena Bilovodska Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-3707-0734
  • Yuliia Tkhoruk Київський національний університет технологій та дизайну
  • Viсtoria Zbarzhivetska Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: стратегія просування в соціальних мережах, SMM, звуження ніші, інноваційні методи просування, інструменти просування у соціальних мережах, таргетована реклама, діджиталізація бізнесу, цифрове середовище

Анотація

У сучасному світі люди масово переходять у онлайн не лише для розваг, а й для того, щоб навчатися, здійснювати покупки, шукати необхідну інформацію тощо. І соціальні мережі за кількістю користувачів та частотою використання з кожним роком наближаються до такого гіганта, як Google. Тому практично всі підприємці мають власну сторінку у соціальних мережах, які є ідеальною платформою для просування своїх товарів та послуг.За останні 10 років з'явився новий інструмент маркетингу в Інтернет, що спеціалізується на просуванні та веденні бізнесу в соціальних мережах – SMM(SocialMediaMarketing). І тут особливо важливою побудова якісної та дієвої стратегії, яка зробить соціальні мережі якісним іміджевим і продажним каналом для реалізації будь-яких товарів та послуг.Предметом дослідження статті є маркетингова стратегія для розвитку та просування у соціальних мережах. Метастаттіполягає у розробленніприкладних засад інноваційної стратегії звуження ніші для просування у соціальних мережах з урахуванням особливостей та засобів її впровадження для різних бізнес-проектів, брендів та блогів. Використано загальнонаукові методи, такі яксистемний аналіз, синтез та абстрактно-логічний – для з’ясування особливостей тематики блогів у кожній ніші, які працюють за стратегією звуження ніші; аналіз алгоритмів FacebookforBusiness– для визначеннявпливу такої стратегії на подальшу ефективність таргетованої реклами та виділення унікальної торгової пропозиції за рахунок стратегії звуження ніші.Отримано такі результати:розроблено та продемонстровано шляхи впровадження стратегії звуження ніші для різних блогів, брендів та бізнес-проектів,доведено їх ефективність.Висновки:  сформовано практичні засади впровадження інноваційної стратегії звуження ніші для соціальних мереж, що може бути використана для різних бізнес-проектів, брендів та блогів, описано можливості впровадження цієї стратегії з урахуванням їх особливостей та засобів, виділено основні переваги даної стратегії для стрімкого розвитку соціальних мереж.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bilovodska, O., Kulik, D. (2020) Opinion leaders in influence marketing as innovative instrument of brand promotion and digitalization. International Marketing and Management of Innovations. Vol. 5. pp. 105-112. Available at: http://immi.ath.bielsko.pl/wp-content/uploads/IMMI_2020_11.pdf.

Ritter, Т.,Pedersen,C. L. (2020) Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future. Industrial Marketing Management. Vol. 86. pp. 180-190. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.11.019.

Verhoef, P.C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J.Q., Fabian, N., Haenlein, M.(2021) Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research. Vol. 122. pp. 889-901.https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022.

Vovk, V, Zhezherun, Y, Bilovodska, O, Babenko, V, Biriukova, A. (2020). Financial Monitoring in the Bankas a Market Instrument in the Conditions of Innovative Development and Digitalization of Economy: Management and Legal Aspects of the Risk-Based Approach. IJIEPR. 31 (4), 559-570. DOI: 10.22068/ijiepr.31.4.559

Andrushkevych, Z. M. (2014)Internet-marketing u socialjnykh merezhakh[Internet-marketing in social networks].Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences.№ 2.Vol. 1. pp. 163-166. Available at: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1858/1/ANDRUSHKEVYCH.pdf.

Vsia statistika Interneta na 2019 god v mire i v Rossii [All Internet statistics for 2019 in the world and in Russia]. Available at: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-na-2019-god-v-mire-i-v-rossii/

Guseva, O., Legominova, S. (2018)Didzhytalizacija – jak instrument udoskonalennja biznes-procesiv, jikh optymizacija [Digitalization – as an tool for improvement of business processes, their optimization]. Economics. Management. Business. № 1. pp. 33–39. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.

Dlighach, A. O. (n.d.) Cyfrova transformacija jak lift u majbutnje [Digital transformation as an elevator to the future]. Available at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye.

Ligonenko, L. O., Khripko A. V., Domanskii, A. O. (2018)Zmist ta mekhanizm formuvannja strateghiji didzhytalizaciji v biznes-orghanizacijakh [The content and mechanism of forming a strategy of digitalization in business organizations].International scientific journal «Internauka». № 22(62). Vol. 2. https://doi.org/10.25313/2520- 2057-2018-22-4555.

Savytska, O., Salabai, V. (2020) Osoblyvostididzhytalizacijibiznesukompaniji v umovakhrozvytkuindustriji 4.0 [Specific features of the digitalization of the company's business in the conditions of development of industry 4.0]. Efektyvnaekonomika. Vol. 10.Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8266. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.10.65.

Surovstev, O. O. (2016) Socialjnyj media-marketynghjakmarketynghovakomunikacijapidpryjemstvpidchasvykhodunazovnishnirynky [Social media marketing as a marketing communications enterprises in entering foreign markets]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy.Vol.9. pp. 145-148.Available at:https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12440/1/%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90-%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%AF%D0%9A%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%AF.pdf.

Опубліковано
2020-12-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Bilovodska, O., Tkhoruk, Y., & Zbarzhivetska, V. (2020). Прикладні засади звуження ніші як інноваційної стратегії просування у соціальних мережах в умовах діджиталізації бізнесу та формування цифрового середовища. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (12), 88-96. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2020-12-08