Еволюція концепцій природокористування в контексті глобальних екологічних викликів

  • Elena Dovgal Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0003-3219-9731
  • Irina Panova Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-1975-5644
Ключові слова: концепції природокористування, глобальні екологічні виклики, концепція сталого розвитку, стійкий еколого-збалансований розвиток, збереження природного комплексу

Анотація

Актуальність дослідження пояснюється тим, що економічний розвиток цивілізації у ХХІ столітті супроводжується численними екологічними та соціальними викликами, над розв’язанням яких постійно працюють науковці світу. Техногенні та природні катаклізми, що відбуваються на планеті, пов’язують із зміною клімату, яку, в свою чергу, значна кількість дослідників та світових лідерів вважає наслідком економічної діяльності. Предметом дослідження статті є концепція сталого розвитку, яка фактично включає в себе ці три аспекти: економічний, соціальний та екологічний. Метою статті є еволюція концепцій природокористування в контексті глобальних екологічних викликів та їх практичне використання в країнах світу. Об’єкт полягає в дослідженні концепції сталого еколого-збалансованого розвитку національної економіки. В якості загальних наукових методів використовуються системний аналіз, а також логічний та історичний методи дослідження. В результаті дослідження були отримані наступні результати: перехід до сталого розвитку зумовив появу численних концепцій його реалізації в площині вирішення питань сталого природокористування. Теоретичне обґрунтування подібного з точки зору законів термодинаміки просто неможливо, як і винахід «вічного двигуна». Однак використання невичерпних джерел енергії (таких як термоядерна, сонячна, геотермальна, приливо-відливна та інші) і поновлюваних біологічних ресурсів (трансгенні, клонування та інші) дозволяє говорити про можливість теоретичного обґрунтування сталого еколого-збалансованого розвитку. Висновки: реалізація сталого розвитку можлива лише у вигляді стійкого еколого-збалансованого розвитку, заснованого на швидко поновлюваних біологічних ресурсах і використанні практично невичерпних джерел енергії, а також застосуванні наукомістких технологій. Такий розвиток зможе забезпечити вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем зі збереженням природного комплексу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bjoler, D. (2007). Ideja ta obov'jazkovistj vidpovidaljnosti za majbutnje. Filosofsjka dumka, 1, 2, 3, 117–134, 77–95, 81–99.

Dejli, Gh. (2002). Poza zrostannjam. Ekonomichna teorija stalogho rozvytku. K.: Intelsfera.

Bell, D. (2004). Gryadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniya (2oe izd.). M.: Akademiya.

Danilov-Danilyan, V. I., & Losev, K. S. (2000). Ekologicheskiy vyzov i ustoychivoe razvitie. M.: Progress-Traditsiya.

Vernadskiy, V. I. (1988). Nauchna mysl kak planetnoe yavlenie. M.: Nauka.

Meljnyk, L. Gh. (2006). Ekologhichna ekonomika : pidruchnyk (3e vyd.). Sumy: Universytetsjka knygha.

Doroghuncov, S. I., Pitjurenko, Ju. I., & Olijnyk, Ja. B. (2000). Rozmishhennja produktyvnykh syl Ukrajiny : navch.-metod. posibnyk dlja samost. vyvch. dysc. K. : KNEU.

Nadosha, O. V. (2011). Teoretyko-metodologhichnyj analiz stalogho rozvytku u konteksti suchasnykh doslidnycjkykh pidkhodiv. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta rozvytok, 10. Vzjato z http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=341 (data zvernennja 14.09.2018).

International Organization For Standardization. (2018). Environmental Management Systems-Specification With Guidance For Use. Retrieved from https://www.iso.org/standard/23142.html (data zvernennja 10.10.2018).

Ekologhija ta socialjnyj zakhyst. (2018). Proghrama Stalyj rozvytok. Vzjato z http://www.esz.org.ua/?page_id=2998 (data zvernennja 10.10.2018).

Опубліковано
2019-10-07
Цитовано
0 статей