Аналітична оцінка зовнішнього ринку України

  • Еlеnа Кushchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-7316-1786
  • Diana Shkiria Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6634-1658
Ключові слова: зовнішньоторговельні товарні потоки, аналітична оцінка конкурентоспроможності, світовий ринок, експорт та імпорт, торговий баланс, національний платіжний баланс

Анотація

На початку третього тисячоліття в умовах прискореної глобалізації ключового значення набула зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД), як один з важливих макроекономічних чинників розвитку сучасної економіки.  Вигоди цієї діяльності відомі і визначені давно. Предметом дослідження у статті є основоположні принципи та тенденції  розвитку  зовнішньоторговельних товарних потоків України в ув'язці з аналізом її макроекономічної ситуації і кон'юнктури світових ринків. Мета полягає у аналітичній оцінці сучасного стану зовнішньої торгівлі  та її принципів, а також у розгляданні  методів її регулювання и впливу експортно-імпортних операції на ВВП та шляхи формування зовнішньоторговельного прибутку. Завдання: дослідження динаміки  ефективності ринку зовнішньої торгівлі, яка визначається за  результатами зовнішньоторговельного балансу. Забезпечення  підвищення рівня   повного та достовірного обліку даних про експорт та імпорт України. Аналітична необхідність  територіальних зв’язків завдяки  самим різним потребам у державі.   Оцінка конкурентоспроможності країни  на різних рівнях. Використовуються загальнонаукові методи та уся методологічна палітра статистичних  показників та методів. Отримані  результати  є фундаментом інформаційного забезпечення органів виконавчої та законодавчої влади даними  статистики зовнішньої торгівлі для прийняття ними рішень у галузі державного регулювання ринку України. Висновки: запропоновано рекомендації про подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності, розробки політики України і міжнародних організацій, а також дана аналітична оцінка процесів, що відбуваються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kushhenko, O. I. (2016). Ctatystychna ocinka zovnishnjogho rynku Ukrajiny. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine. Collective monograph. Vol. 2. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Osaulenko, O. Gh. (Red). (n.d.). Statystychna informacija. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny. Vzjato z http://www.ukrstat.gov.ua

Nacionaljnyj bank Ukrajiny. (n.d.). Nacionaljnyj bank Ukrajiny. Vzjato z https://bank.gov.ua/control/uk/index

Pokryshka, D. S. (2012). Torghoveljni vidnosyny Ukrajiny z Jevropejsjkym Sojuzom v umovakh ghlobaljnoji nevyznachenosti. Strateghichni priorytety, 1, 18-31.

Опубліковано
2019-10-07
Цитовано
0 статей