Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області

  • Iryna Shamara Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2431-9185
  • Illia Skoriak Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0003-2961-1887
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, рекреаційна діяльність, санаторно-курортні заклади, імідж дестинації, ринок лікувального туризму

Анотація

В статті аналізується наявний потенціал Харківської області як дестинації в області лікувально-оздоровчого туризму, визначаються фактори, що гальмують розвиток даного виду туризму в регіоні та шляхи подолання цих факторів, а також виявлені пріоритетні центри розвитку лікувально-оздоровчого туризму на  Харківщині та інструменти максимізації надходжень до бюджету від надання відповідних послуг. Предметом дослідження є аналіз потенціалу лікувально-оздоровчого туризму та рекреаційної діяльності в умовах існуючої інфраструктури в Харківській області. Мета дослідження полягає у виявленні проблем та перспектив розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області. В дослідженні використано метод SWОT-аналізу для виявлення сильних та слабких сторін розвитку Харківської області як одного з напрямків лікувально-оздоровчого туризму. До сильних сторін Харківщини слід віднести більш дешеву вартість лікувально-оздоровчого продукту в порівнянні з зарубіжними санаторіями; потужні оздоровчі ресурси, які за своїми якостями не поступаються Західноукраїнським аналогам; і орієнтацію українського споживача на вітчизняний туристичний продукт. Проаналізовано структуру комплексу лікувально-оздоровчого туризму, діяльність та доходи санаторно-курортних та оздоровчих закладів Харківської області. У ході дослідження були отримані наступні результати: вихід лікувально-оздоровчого сектора туризму в Харківській області на новий якісний рівень дасть позитивну вплив на рівень надаваних населенню медичних послуг, створить нові робочі місця та збільшить доходи в бюджеті регіону. В ході дослідження було зроблено наступні висновки: кластерний підхід до розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області, комплексна взаємодія всіх ресурсів, необхідних для задоволення потреб туристів, створить більш сприятливий та привабливий імідж Харківської області як туристичної дестинації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 324/95 ВР.

Стратегія економічного розвитку регіону «Харків 2020»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203

Загальні статистичні дані про кількість санаторіїв, дитячих таборів, та інших закладів лікувально-оздоровчої індустрії Харківської області: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Волкова І.І. Фактори розвитку та видова структура лікувального туризму в Україні / І.І. Волкова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – №1042. – С. 110-114.

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.unwto.org

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Shamara, I., & Skoriak, I. (2019). Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Харківській області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 211-217. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-25