Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України

  • Svitlana Iurchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-3709-4317
  • Pоlіnа Bаtrак Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-7902-3963
Ключові слова: туристична діяльність, державне регулювання туризму, зарубіжний туристичний досвід, індустрія туризму, туристична політика, стратегія розвитку туризму

Анотація

На світовій арені туристичних послуг Туреччина має високий рівень конкурентоспроможності та передумови для виходу на лідируючі позиції у цій сфері. Це є результатом ефективної туристичної політики держави, яка забезпечує стале функціонування організованого національного ринку туристичної індустрії. Тому аналіз досвіду державного регулювання туристичної сфери країни на прикладі Турецької Республіки є актуальним і може сприяти подоланню недоліків та розвитку сильних та унікальних сторін туристичного національного ринку. Предметом дослідження в статті є державне регулювання туризму Туреччини, яке може бути прикладом для розвитку туризму України. Мета полягає в аналізі досвіду державного регулювання туристичної діяльності у Туреччині, розробці пропозицій щодо покращення політики державного управління туризмом в Україні. Завдання: дослідження розвитку туризму, державного регулювання в Туреччині та Україні; визначення можливостей впровадження на практиці вітчизняної туристичної діяльності досвіду Турецької Республіки. Використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз – для визначення особливостей державного регулювання в Туреччині та Україні; порівняльний аналіз – для характеристики рекреаційних ресурсів, туристичної інфраструктури; статистичний – для аналізу динаміки, закономірностей розвитку туризму в Туреччині та Україні. Отримано такі результати: на основі проведеного аналізу виявлено проблемні аспекти та пріоритетні напрями реорганізації механізму державного регулювання туризму в Україні на прикладі Туреччини. Висновки: досвід державного регулювання туристичної діяльності в Туреччині доцільно використовувати у якості рекомендацій для визначення модернізованої стратегії Україні на світовому туристичному ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 09.10. 2017)

Жадько К.В. Понятійне визначення механізмів державного управління міжнародним туризмом // Держава та регіони. Сер. «Державне управління». – 2008. – №3. – С. 72–76.

Іщенко О.І. Напрями удосконалення організації туристичної діяльності (на прикладі досвіду Туреччини): [Електронний ресурс] // Географія та туризм. – 2014. – Випуск 28. – С.118–125. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/ischenko.htm. (дата звернення: 09.10. 2017)

Кифяк В.Ф. Розвиток медичного туризму в регіонах України : [Електронний ресурс] // Вісник Університету банківської справи Національного банку України, Київ. – 2013. – №1. – С.30–33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2013_1_8 (дата звернення: 15.11. 2017).

Медицинскому туризму Турции не хватает рекламы: [Електронний ресурс] // Новости Турции. 2017. – Режим доступу: http://www.tourvest.ru/news/3126.html. (дата звернення: 15.11. 2017).

Мировой Атлас Данных: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://knoema.ru/ATLAS(дата звернення: 15.11. 2017)

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід: монографія / кол. авт., за ред. А.Ю. Парфіненка. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.

Поради щодо тенденцій туризму Туреччини в 2018 році: [Електронний ресурс] // Туристичний журнал. 2017. – Режим доступу: https://www.turizmgunlugu.com/2017/11/13/2018-turizm-trendleri-icin-tuyolar/(дата звернення: 22.11. 2017).

Світова круїзна індустрія Royal Caribbean виключає круїзи з портів Туреччини: [Електронний ресурс] // Новини Турецької Республіки. – Режим доступу: https://www.portspb.ru/Arhiv/news30/postid/own_news/4657?tempage=vis_index,vis_index (дата звернення: 19.12. 2017).

Сідоров М. В., Юрченко О. Є., Юрченко С. О. Україна на світовому ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 256 с.

Соседи по морю: от Стамбула до Трабзона // Новости Турции. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ports.com.ua/articles/sosedi-po-moryu-ot-stambula-do-trabzona(дата звернення: 21.12. 2017).

Статистика Турции: [Електронний ресурс] // Европейская библиотека ВТО. – Режим доступу : https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0792250120122016201709 (дата звернення: 23.11. 2017).

Туреччина буде платити за туристів і міняти закони. Офіційний веб-сайт. Новини Туреччини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.turizm.ru/turkey/54357/ (дата звернення: 25.12. 2017).

Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://whc.unesco.org/en/list (дата звернення: 25.12. 2017).

Шаров О.М. Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави // Стратегічні пріоритети. – 2015. – № 1. – С. 41–50. URL: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/8-1436778859.pdf(дата звернення: 11.12. 2017).

Юрченко С., Юрченко О. Туреччина як напрям виїзного туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку // Вісник Львівського університету. Випуск 34. – 2014. – С. 178–185.

Юрченко С. О.,Юрченко О. Є. Міжнародний туризм: навчальний посібник [для студентів спеціальностей «Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини»]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 328 с.

Koroglu A.«The Politics of tourism in Turkey: 1963 to 1995» (1997). Thesis. Rochester Institute of Technology. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=8506&context=theses (дата звернення: 21.12. 2017).

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017. Paving the way for a more sustainable and inclusive future. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf(дата звернення: 21.12. 2017).

UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017.pdf (дата звернення: 20.12. 2017).

Welcome Turkey: Invest in Turkey. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:: http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx (дата звернення: 21.12. 2017).

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Iurchenko, S., & BаtrакP. (2019). Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Туреччині: досвід для України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 172-180. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-20