Міжнародна торгівля та нерівномірний розподіл доходів

  • David Nersik Hakhverdyan Вірменський державний економічний університет 128 Налбандян, 0025 Єреван, Республіка Вірменія https://orcid.org/0000-0002-4592-3226
  • Anna Armen Pakhlyan Вірменський державний економічний університет 128 Налбандян, 0025 Єреван, Республіка Вірменія https://orcid.org/0000-0002-5854-2473
Ключові слова: міжнародна торгівля, глобалізація,, лібералізація торгівлі, доходи, бідність, поляризація доходів, нерівність в оплаті праці, премії за кваліфікацію

Анотація

Бурхливі події останньої чверті XX століття (крах соціалістичної системи і перехід постсоціалістичних країн до ринкової економіки, вихід Китаю на світовий ринок і послідовні тенденції лібералізації торгівлі в ряді країн) не викликає сумнівів в тому, що торгівля і технології відіграють важливу роль у зміні структури виробництва і заробітної плати в усьому світі. На початку XX століття тенденції глобалізації трансформувалися в деглобалізації. Це було частково пов'язано з тим, що зростання міжнародної торгівлі належним чином не сприяло добробуту людей і зменшення поляризації доходів, як раніше очікувалося. Хоча, безсумнівно, торгівля і технології зіграли важливу роль у зміні структури виробництва і заробітної плати в усьому світі. Предметом дослідження в статті є основні причини та наслідки поляризації доходів в світовій економіці. Метою дослідження є виявлення обсягів впливу зростання міжнародної торгівлі на добробут людей і зменшення поляризації доходів. Основним завданням дослідження є аналіз динаміки розподілу доходів в світі в умовах експансії міжнародної торгівлі. У статті використовуються загальнонаукові методи: системний аналіз - для визначення особливостей розвитку міжнародної торгівлі, метод наукової абстракції, що дозволяє зробити загальний характер нерівномірного розподілу доходів в світовій економіці і робити припущення про очікуване майбутньому шляхом екстраполяції даних. Результати: На основі проведеного аналізу динаміки зміни основних показників розподілу доходів виявлено проблемні аспекти впливу міжнародної торгівлі на поляризації доходів населення світу. Висновки: Згідно з дослідженнями, темпи економічного зростання поглибили нерівність між країнами, оскільки деякі з них навчилися краще використовувати нові можливості, ніж інші. Більш того, виявилося, що торгівля впливає на ринок праці непропорційно навіть всередині однієї країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Маллаби С. Перезагрузка глобализации // Финансы и развитие: ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда –2016 – Выпуск 53. – Номер 4. – С. 7.

Freeman Richard B. The Great Doubling: The Challenge of the New Global Labor Market, 2007, in Ending Poverty in America: How to Restore the American Dream, ed. by John Edwards, Marion Crain, and Arne L. Kalleberg (New York: New Press).

Обстфельд М. Возвращение на путь свободной торговли // Финансы и развитие: ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда –2016. – Выпуск 53. – Номер 4. – С. 14-15.

Feenstra Robert C., Gordon H. Hanson 1996 Globalization, Outsourcing, and Wage Inequality // American Economic Review, Vol. 86. – 1996. – No. 2. – pp. 240–245.

Verhoogen Eric. Trade, Quality Upgrading, and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 123. – 2008. – No. 2. – pp. 489–530; Brambilla, Irene, Daniel Lederman, and Guido Porto, 2012, “Exports, Export Destinations, and Skills,” American Economic Review, Vol. 102. – No. 7. – pp. 34–38.

Brian Mc Caig. Exporting out of Poverty: Provincial Poverty in Vietnam and U.S. Market Access // Journal of International Economics, Vol. 85. – 2011. – No. 1. – pp. 102–13.

Topalova Petia. Factor Immobility and Regional Impacts of Trade Liberalization: Evidence on Poverty from India // American Economic Journal: Applied Economics, Vol. 2. – 2010. – No. 4. – pp. 1–41.

Babenko V., Sidorov V., Savin R. Activities of international agroholdings in the world market of foreign investments: investigation of trends and factors of impact in current financing conditions // Technology audit and production reserves. – Vol. 4, No 4 (42), 2018. – P. 18-24. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141135

Dix-Carneiro Rafael, Brian Kovak, 2015, Trade Liberalization and Regional Dynamics, unpublished (Durham, North Carolina: Duke University).

Бабенко В.О., Сідоров В.І., Фірсанова В.О., Бондаренко М.І. Дослідження розвитку інтеграційних процесів у глобальній системі міжнародної торгівлі // «Вісник соціально-економічних досліджень» Одеського національного економічного університету, 2018. – № 1 (65). – С. 36-48.

Павчник Н. В богатстве и в бедности // Финансы и развитие: ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда –2016 – Выпуск 53. – Номер 4. – С. 34-35.

Кругман П. Не будите зомби // Финансы и развитие: ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда –2016 – Выпуск 53. – Номер 4. – С.11

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Hakhverdyan, D. N., & Pakhlyan, A. A. (2019). Міжнародна торгівля та нерівномірний розподіл доходів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 96-100. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-10