Інноваційний розвиток ЄС: стратегічні пріоритети технологічного лідера

  • Elena Dovgal Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна м. Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022 https://orcid.org/0000-0002-2455-7503
Ключові слова: високотехнологічна стратегія, економічна система ЄС, інноваційна політика, інноваційний розвиток, глобальні виклики, національна конкурентоспроможність

Анотація

Актуальність дослідження пояснюється тим, що Німеччина як одна з країн європейської економічної системи, займає лідируючі позиції за багатьма показниками і на світовому технологічному ринку. Предметом дослідження статті є інноваційний розвиток ЄС. Метою є стратегічні пріоритети технологічного лідера - Німеччини в інноваційному розвитку ЄС. Об'єктом дослідження є зіставлення завдань національної високотехнологічної стратегії Німеччини та стратегії Союзу інновацій ЄС. Інструментом для досягнення стратегії раціонального зростання на всій території ЄС стало створення Союзу інновацій, який об'єднав національні інноваційні системи всіх держав-членів ЄС. Суть створення Інноваційного союзу полягає в проведенні досліджень і наукових розробок по всій Європі з метою вдосконалення науково-технічної бази і підвищення конкурентоспроможності ЄС в пріоритетних наукових областях, одночасно рішення таких соціально-економічних завдань, як створення робочих місць, поліпшення освіти, залучення молоді в науку, створення інноваційних продуктів і послуг, вдосконалення системи охорони здоров'я, транспортна інфраструктура, а також підвищення енергоефективності, економія природних ресурсів і навчання,турботи про навколишнє середовище. Будучи тісно пов'язаною з глобальної ідеєю створення Союзу інновацій в Європі, національна стратегія високотехнологічного розвитку в Німеччині схожа із загальною метою і цілями європейської стратегії. У той же час Німеччина є не тільки одним з членів Інноваційного союзу, а й лідером в області технологічного розвитку в багатьох секторах економіки. Використовуються такі загальнонаукові методи, як системний аналіз. Були отримані наступні результати: національна німецька інноваційна стратегія пропонує заходи в п'яти ключових міжсекторальних областях: (1) покращення взаємовідносин науки та промисловості; (2) посилення науково-дослідної та інноваційної діяльності у приватному секторі економіки, (3) забезпечення поширення нових передових технологій в економіці, (4) інтернаціоналізація наукових досліджень, розробка та впровадження нових технологій та ( 5) сприяння розвитку та подальшому просуванню талантів. Висновки: на основі проведених досліджень був зроблений висновок про те, що всі пропоновані стратегії високотехнологічного розвитку в Німеччині спрямовані на спрощення і скорочення шляху від ідеї до впровадження інновацій, яке буде продовжувати забезпечувати технологічне лідерство Німеччини в економічній системі ЄС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Білоpус О.Г. та ін. Глобальний конкуpeнтний пpостіp: кол. моногpафія. К., 2007. 680 с.

Довгаль О. А., Таран А. Ю. Інституційні засоби забезпечення технологічного лідерства Німеччини в економічній системі ЄС. Проблеми економіки. 2017. №3. – C. 6–13.

Лук’янeнко Д. Г., Поpучник А. М. та ін. Упpавління міжнаpодною конкуpeнтоспpоможністю в умовах глобалізації eкономічного pозвитку: кол. моногpафія: у 2-х т. Т. ІІ К., КНEУ, 2006. 592 с.

Пахомов Ю. Н., Кpымсий С. Б., Павлeнко Ю. В. и дp. Цивилизационныe модeли совpeмeнности и их истоpичeскиe коpни. Киeв, Наук. думка, 2002. 632 с.

Тpофимова В.В. Стpатeгія тeхнологічного лідepства США та мeханізми його досягнeння URL: http://ukrmodno.com.ua/health/trofimova-v-v-strategiya-tehnologichnogo-liderstva-ssha-ta-meh/main.html (Last accessed: 6.12.2017).

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації: монографія / За редакцією А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 48-50.

Юpій С. І., Савeльєв Є. В. та ін. Eкономічні пpоблeми ХХІ століття: міжнаpодний та укpаїнський виміpи. К., Знання, 2007. 595 с.

Breznitz D. Innovation and the State : Political Choice and Strategies for Growth in Israel, Taiwan, and Ireland. New Haven and London, Yale University Press, 2007. 262 p.

Drahos P., Braithwaite J. Information feudalism: Who Owns the Knowledge Economy? N.Y., New Press, 2002. 253 p.

Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union URL: https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-union-communication-brochure_en.pdf (Last accessed: 20.11.2017).

Horizon 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ (Last accessed: 20.11.2017).

Kao J. Innovation Nation: How America is Losing Its Innovation Edge, Why It Matters, And What We Can Do To Get It Back. N.Y., Free Press, 2007. 306 p.

Koo R.C. The Holy Grail of Macroeconomics: Lessons from Japans Great Recession. Singapore, Wiley, 2008. 296 p.

Porter M., Opstal D. van. U.S. Competitiveness 2001: Strengths, Vulnerabilities and Long-Term Priorities. Council on Competitiveness, 15 February 2009. 86 p.

The law of the European Union. The new strategy “Europe 2020” URL: http://eulaw.ru/content/307 (Last accessed: 20.11.2017).

The new High-Tech Strategy Innovations 2020 for Germany URL: https://www.google.com.ua/search?q=High+tech+strategy+for+Germany&oq=High+tech+strategy+for+Germany&gs_l=psyab.12..0i22i30k1l4.652399.652399.0.653673.1.1.0.0.0.0.168.168.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.167....0.fHIm5B4TXKE (Last accessed: 20.11.2017).

Warsh D. Knowledge and the Wealth of Nations: A Store of Economic Discovery. N.Y., W.W. Norton, 2007. 435 p

Опубліковано
2019-02-08
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Dovgal, E. (2019). Інноваційний розвиток ЄС: стратегічні пріоритети технологічного лідера. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (8), 26-32. https://doi.org/10.26565/2310-9513-2018-8-03