Глобальні міста в міжнародному туризмі

  • П. Подлепіна
  • В. Сабадир
Ключові слова: глобальні міста, урбанізація, міжнародний туризм, динаміка потоків і доходів, індекс глобальних міст, привабливість мегаполісів.

Анотація

У статті проаналізовано роль і функції глобальних міст як центрів міжнародного туризму. На сучасному етапі функціонування світового господарства глобальні міста представляють собою високоефективні центри формування регіональної економіки. Вони акумулюють в собі всі економічні та соціокультурні процеси і визначають динаміку розвитку регіональної економіки. Глобальні міста також є ключовими елементами в просторовій організації світової туристської індустрії. Для них характерні високі абсолютні значення туристичних прибуттів. Саме глобальні міста формують вузли туристичної активності та відповідають за стратегічний розвиток світового туристичного ринку. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрова А. Ю. География туризма / А. Ю. Александрова – М. : Альтерпрес, 2008. – 592 с.

Зайцева В. М. Міжнародний туризм та глобалізація в сучасному світі / В. М. Зайцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/055-65.pdf

Ішакова Е. І. Функції мегарегіонів та мегаміст у глобальній економічній системі / Е. І. Ішакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-megaregionov-i-megagorodov-v-globalnoy-ekonomicheskoy-sisteme

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 280 с.

Трубіна О. Місто і глобалізація / О. Трубіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://postnauka.ru/longreads/18312

Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку : монографія / за ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 268 с.

Слука Н. А. Глобальне місто: теорія чи реальність / Н. А. Слука. – М. : Альтерпрес, 2007. – 243 с.

Слука Н. А. Еволюція концепції світових міст / Н. А. Слука // Региональные исследования. – 2005. – №3. – С. 25-37

Цалук Д. А. Маркетинговые программы и продвижение глобальных городов на международном туристическом рынке / Д. А Цалук [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://freu-conference.engec.ru/upload/files/58-62.pdf

Dr. Yuwa Hedrick-Wong, D. Choong Global Destination Cities Index - 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vk.com/doc9092795_437503659?hash=526429c54f10769321&dl=75d92a5bd8eb914add

Global Power City Index 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/

International statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statista.com

Sassen S. The Global City. New York-London-Tokyo / S. Sassen – 1991 – 480 с.

The A. T. Kearney Global Cities Index and Global Cities Outlook [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-index/2015

The Knight Frank Wealth Report 2016 – p. 26-33.

Tourism and Globalization [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/peric.pdf

The Official Website of the City of New York [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www1.nyc.gov

UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства