Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності

  • А. Парфіненко
Ключові слова: міжнародний туризм, індустрія гостинності, світовий туристичний ринок.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню глобальних трансформацій світового ринку туристичних послуг та індустрії гостинності. Проаналізовано вплив основних чинників макросередовища – демографічних, соціальних, економічних, технологічних та інших трендів на динаміку, структуру та перспективні моделі туристичної діяльності. Простежено лінії кореляції між глобальною еволюцією центра світової економічної активності в бік країн, що розвиваються та трансформацією просторової структури світового ринку туристичних послуг. Стверджується, що двигуном міжнародного туризму стане Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який до 2030 р. акумулюватиме 30% міжнародного туристичного потоку. Робиться висновок, що стрімке збільшення населення Землі та зміна його соціально-демографічної структури забезпечить розширення попиту на послуги туризму і гостинності та високі темпи розвитку галузі у довгостроковій перспективі. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Парфиненко А. Ю. Туристический имидж как источник конкурентоспособности региона / А. Ю. Парфиненко // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, маркетинга : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 17-19 нояб. 2009 г.): в 2 ч. отв. ред. Г. И. Ткаченко. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 257-262.

Development Goals in an Era of Demographic Change – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pubdocs.worldbank.org/en/503001444058224597/Global-Monitoring-Report-2015.pdf.

Tourism Megatrends: 10 things you need to know about the future of Tourism – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://horwathhtl.com/files/2015/12/Tourism-Mega-Trends2.pdf.

Tourism Towards 2030: Global Overview – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ttr.tirol.at/sites/default/files/upload/UNWTO_Tourism%20Vision_2030.pdf.

Travel & Tourism Economic impact 2016 world http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf.

UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.unwto.org.

Щетинина К. И. Тенденции развития европейского рынка гостиничных услуг : дис… канд. екон. наук / К. И. Щетинина – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mgimo.ru/science/memo/Schetinina_otzyv_nauch_ruk.pdf/

Hotel Investment Outlook 2016 – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.jll.com/Research/JLL-Hotel-Investment-Outlook-Global_2016.pdf.

Occupancy rate of the hotel industry worldwide from 2008 to 2015, by region – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/266741/occupancy-rate-of-hotels-worldwide-by-region.

Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство : підруч. для студ. ВНЗ / А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров, О. О. Любіцева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2015. – 552 с.

GLOBAL FOODSERVICE DISPOSABLES MARKET 2016-2020 Ukraine [Electronic recourse] – Way of access : http://www.technavio.com/report/global-packaging-foodservice-disposables-marke.

Restaurants: Global Industry Guide Ukraine [Electronic recourse] – Way of access : file:///C:/Users/user/Downloads/restaurants_global_industry_guide%20(1).pdf

10 крупнейших сетей фастфуда в мире – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.profastfood.ru/concept/detail/10-krupneyshikh-setey-fastfuda-v-mire/.

Топ 10 самых больших сетей отелей – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://dekatop.com/archives/10049.

Парфіненко А. Ю. Міжнародний туризм в Україні: геополітичні аспекти глобального явища / А. Ю. Парфіненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 126. – Ч. 1. – С. 12–23.

Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний , національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 280 с.
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства