Види Інтернет-реклами на підприємствах готельного господарства

  • Л. Кучечук
Ключові слова: Інтернет-реклама, готель, просування в пошукових системах, сайт готелю, контекстна реклама, реклама в соціальних мережах, банерна реклама.

Анотація

Стаття присвячена детальному аналізу основних видів Інтернет-реклами, що використовуються підприємствами готельного господарства. Проаналізовано сутність та значущість кожного засобу реклами в мережі Інтернет для підвищення кількості бронювань номерів готелю. Виділено найбільш ефективні інструменти Інтернет-реклами: просування сайту готелю в пошукових системах (SEO), оптимізація сайту засобу розміщення, а також контекстна реклама та просування в соціальних мережах. Автором зазначено, що для вмілого та економічно ефективного використання кожного засобу Інтернет-реклами обов’язково необхідно проводити веб-аналітичні заходи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Скорбенко С. Интернет как инструмент продвижения услуг для индустрии гостеприимства / С. Скорбенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.digitalwill.ru/blog/internet-kak-instrument-prodazh.

Данько Н. І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства / Н. І. Данько // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – №1086. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – Вип. 2. – С. 133-137.

Офіційний сайт NPD Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.npd.com

Гусев В. С. Аналитика веб-сайтов. Использование аналитических инструментов для продвижения в Интернет / В. С. Гусев. – М. : Диалектика, Вильямс, 2008. — С. 105-117.

How to Improve Your Site's Search Engine Optimization [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.inc.com/guides/search-engine-optimization.html

Джейкобсон Х. Google AdWords и контекстная реклама для чайников = AdWords For Dummies / Х. Джейкобсон. – М. : «Диалектика», 2009. – 432 c.

Дурович А. П. Реклама в туризме : учеб. пособие / А. П. Дурович – 4-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2008. – 254 с.

Халлиган Б. Маркетинг в Интернете : как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов = Inbound Marketing : Get Found Using Google, Social Media, and Blogs (The New Rules of Social Media) / Б. Халлиган, Д. Шах. — М. : Диалектика, 2010. — С. 42-143.

Продвижение отелей в социальных сетях [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prohotel.ru/news-157004/0/

Зубарєва М. А. Інструменти популяризації готелю у соціальних мережах / М. А. Зубарєва // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/156.pdf
Номер
Розділ
Дослідження туризму та готельного господарства