Можливості використання національного банківського сектору для модернізації економічного простору України

  • М. Шуба
Ключові слова: фінансова система, банківський сектор, банк, монетарні інструменти.

Анотація

Україна поступово інтегрується у світовий економічний простір, тому світові глобалізаційні процеси впливають на стан її економіки, у тому числі на розвиток банківського сектора, як одного з найважливіших елементів фінансової системи країни. Визначення можливостей використання банківського сектору допоможе у проведенні державної політики в області модернізації економічного простору України.

У статті розглянуто можливості використання банківського сектору для модернізації економічного простору України. Зроблено висновок про те, що банківський сектор за рахунок перетворення внутрішніх заощаджень в інвестиції; ефективного розподілу ресурсів, залучених у фінансовий оборот; реалізації соціальної функції держави через механізми іпотечного та споживчого кредитування та забезпечення фінансової незалежності як компоненти національного суверенітету (національної безпеки) сприятиме модернізації економічного простору України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Благун І. І. Механізм формування стратегій управління банківською системою України : дис….канд.екон.наук : 08.00.08 / І. І. Благун. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2015. – 222 с.

Благун І. І. Місце банківської системи в соціально-економічній системі України / І. І. Благун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6(1). – С. 162-165.

Hempel George H. Bank Management: text and cases / George H. Hempel, Alan B. Coleman, Donald G. Simonson. – [3rd ed]. – New York: John Wiley & Sons, Inc, 1989. – 836 p.

Адамик Б. Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні / Б. Адамик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 296-298.

Геєць В. Якісні зміни в економіці України є нагальними / В. Геєць // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 5-9.

Федеральна резервна система США [Електроний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.federal-reserve.gov/
Central Intelligence Agency [Electronic resource]. – Way of access : www.cia.gov

European Central Bank [Electronic resource]. – Way of access : http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=EXR.D.USD.EUR.SP00.A&
Номер
Розділ
Економіка